Uutinen 15.9.2021

Muutoksia merivedenkorkeuksiin: N2000-järjestelmä teoreettisen keskiveden rinnalle

Ilmatieteen laitos alkaa ilmoittaa merivedenkorkeudet myös N2000-järjestelmässä syyskuun puolivälistä alkaen. Muutos on osa laajempaa väylä- ja merikarttauudistusta.
Kuva: Anni Montonen

Ilmatieteen laitos havainnoi ja ennustaa meriveden korkeutta. Tieto vedenkorkeudesta on tärkeä vesillä liikkujille sekä rannikon asukkaille ja toiminnoille.

Tähän saakka Ilmatieteen laitos on ilmoittanut merivedenkorkeuden suhteessa teoreettiseen keskiveteen, koska myös merikartoissa syvyystiedot on ilmoitettu tällä tavoin. Tähän on nyt tulossa muutos, kun merikarttojen korkeusjärjestelmä vaihtuu vaiheittain N2000-järjestelmään. Tämän takia myös vedenkorkeushavaintoja ja -ennusteita aletaan esittää rinnakkain sekä N2000-järjestelmässä että teoreettisen keskiveden suhteen.

Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla ja monissa muissa merituotteissa muutokset tulevat näkyviin 15.9.2021. Loputkin merituotteet muuttuvat uuteen järjestelmään merikarttojen muutoksen edetessä pitkin Suomen rannikkoa tulevina vuosina.

”Jatkossa käyttäjän tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, minkä korkeusjärjestelmän mukaista hänen käyttämänsä data on”, sanoo meriasiantuntija Anni Montonen Ilmatieteen laitokselta. Jos käytössä on uusi, N2000-järjestelmässä oleva merikartta, tulee merivedenkorkeudet katsoa N2000-korkeusjärjestelmän mukaisina.

N2000-järjestelmässä nollakohta on kiinteä, kun taas teoreettisessa keskivedessä nollakohtana on vedenkorkeuden kyseisen vuoden odotusarvo, eli nollakohta vaihtuu vuosittain joitakin millimetrejä.

Vedenkorkeushavaintoja ja -ennusteita aletaan esittää rinnakkain sekä N2000-järjestelmässä että teoreettisen keskiveden suhteen Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelussa.

Merikartat siirtyvät uuteen järjestelmään tulevina vuosina

Vedenkorkeustiedon muutoksen taustalla on laajempi väylä- ja merikarttauudistus, jota koordinoi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Uudistuksen myötä merikarttojen korkeusjärjestelmä vaihtuu N2000-järjestelmään.

Muutos tapahtuu merialueittain usean vuoden aikana. Ensimmäiset N2000-järjestelmän kartat julkaistaan vuodenvaihteessa 2021–2022 Perämereltä, ja viimeisten karttojen on arvioitu siirtyvän uuteen järjestelmään vuonna 2026.

Myös muut Itämeren ympärysvaltiot ottavat tai ovat jo ottaneet käyttöön N2000-korkeusjärjestelmää vastaavat järjestelmät.

Lisätietoja:

Merivedenkorkeudet Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelussa

Korkeusjärjestelmistä Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelussa

Merisää verkossa

N2000 väylä- ja merikarttauudistus (Traficom)

Meriasiantuntija Anni Montonen, Ilmatieteen laitos, anni.montonen@fmi.fi, puh. 050 444 0404

MerisääVedenkorkeusN2000Keskivesi