Aaltohavainnot ja -ennusteet

Aallokon korkeus ja suunta

Merkitsevä aallonkorkeus ja suunta (nuolet) sekä ennuste aaltopoijuilla.

Viimeisimmät havainnot (mallista)

Aaltoennusteet

Ohjeita

Aallokosta ilmoitetaan merkitsevä aallonkorkeus metreinä. Taulukossa on myös laskennallinen arvo korkeimmille yksittäisille aalloille.

Aaltopoijut nostetaan merestä ennen merialueiden jäätymistä ja lasketaan keväällä jäiden lähdettyä. Talvisin poijuilta ei siksi tule aina havaintoja. Mikäli alue on jäässä, sinne ei ole myöskään aaltoennustetta.

Lisää neuvoja sivulla Merisää verkossa.