Pitkän ennusteen seuranta

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 8. kesäkuuta 2023 julkaisemassa kuukausiennusteessa arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 12.6.-9.7.2023 seuraavaa:

Lämpötila

  • Ennusteen mukaan ensimmäisellä viikolla koko maassa on tavanomaista lämpimämpää. Ennusteen kolmella viimeisellä viikolla maan eteläosassa on hieman tavanomaista lämpimämpää, muualla ennusteessa ei ole selkeää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Sademäärä

  • Ennusteen mukaan jakson ensimmäisellä viikolla koko maassa on tavanomaista vähäsateisempaa, toisella viikolla hieman tavanomaista vähäsateisempaa. Kolmannella ja neljännellä viikolla koko maassa ei ole poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Ennuste pyritään päivittämään perjantaisin, lukuun ottamatta pyhäpäiviä. Emme takaa ennusteen ajantasaisuutta.

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) kesäkuun 2023 alussa julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan heinäkuusta syyskuuhun ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

  • Maan etelä- ja keskiosassa on 0,5...1 astetta tavanomaista lämpimämpää. Maan pohjoisosassa ennusteessa ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Sademäärä

  • Ennusteen mukaan sää olisi maan etelä- ja keskiosassa hieman tavanomaista vähäsateisempi, maan pohjoisosassa ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Ennuste päivitetään pääsääntöisesti ennen kuukauden puoltaväliä riippuen muun muassa pyhäpäivistä ja viikonlopuista.

9.6.2023

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

  • neljä viikkoa (kuukausiennuste)

  • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

  • eivät pyri ennustamaan säätilanteita

  • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta

  • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.