Pitkän ennusteen seuranta

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 29. heinäkuuta 2021 julkaisemassa kuukausiennusteessa arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 2.8.2021 — 29.8.2021 seuraavaa:

Lämpötila

  • Ennustejakson ensimmäisellä viikolla lämpötila on keskimääräistä alhaisempi koko maassa. Toisella ja kolmannella viikolla lähinnä maan pohjois- ja länsiosassa on merkkejä tavanomaista lämpimämmästä säästä. Jakson viimeisellä viikolla ei ole selvää poikkeamaa suuntaan eikä toiseen.

Sademäärä

  • Ennustejakson ensimmäisellä viikolla sää on itärajan läheisyydessä tavanomaista sateisempi. Muuten sademääräennusteessa ei ole selviä merkkejä poikkemasta suuntaan tai toiseen.

Ennuste pyritään päivittämään perjantaisin, lukuun ottamatta pyhäpäiviä. Emme takaa ennusteen ajantasaisuutta.

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) heinäkuun 2021 alussa julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan elokuusta lokakuuhun ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

  • Ennusteen mukaan loppukesä ja alkusyksy jatkuu koko maassa tavanomaista lämpimämpänä.

Sademäärä

  • Sademäärät ovat todennäköisesti lähellä keskimääräistä tai on keskimääräistä kuivempaa.

Ennuste päivitetään pääsääntöisesti ennen kuukauden puoltaväliä riippuen muun muassa pyhäpäivistä ja viikonlopuista.

30.7.2021

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

  • neljä viikkoa (kuukausiennuste)

  • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

  • eivät pyri ennustamaan säätilanteita

  • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta

  • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.