Pitkän ennusteen seuranta

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 11. huhtikuuta 2024 julkaisemassa kuukausiennusteessa arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 15.4.2024 - 12.5.2024 seuraavaa:

Lämpötila

  • Jakson ensimmäisellä viikolla on koko maassa tavanomaista kylmempää. Seuraavalla viikolla ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen, idässä paikoin aavistuksen tavanomaistalämpimämpää. Jakson kahdella viimeisellä viikolla on maan pohjoisosassa hieman tavanomaista viileämpää, kun taas muualla maassa ei ennusteessa ole havaittavissa selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Sademäärä

  • Ennustejakson ensimmäisellä viikolla on maan etelä- ja keskiosassa tavanomaista sateisempaa. Muutoin ennusteessa ei ole havaittavissa selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Ennuste pyritään päivittämään perjantaisin, lukuun ottamatta pyhäpäiviä. Emme takaa ennusteen ajantasaisuutta.

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) huhtikuun 2024 alussa julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan toukokuusta heinäkuuhun ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

  • Jakson keskilämpötilassa on nähtävissä pieni poikkeamaa lämpimämpään suuntaan osin maan eteläosassa sekä Lapissa, muualla maassa ei ole nähtävissä poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Sademäärä

  • Jakson sademäärässä ei ole nähtävissä selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Ennuste päivitetään pääsääntöisesti ennen kuukauden puoltaväliä riippuen muun muassa pyhäpäivistä ja viikonlopuista.

12.4.2024

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)
  • neljä viikkoa (kuukausiennuste)

  • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

  • eivät pyri ennustamaan säätilanteita

  • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta

  • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.