Pitkän ennusteen seuranta

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 23. marraskuuta 2023 julkaisemassa kuukausiennusteessa arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 27.11.-24.12.2023 seuraavaa:

Lämpötila

  • Ennusteen mukaan jakson kahdella ensimmäisellä viikolla on koko maassa tavanomaista kylmempää. Jakson kolmannella viikolla ei ennusteessa näy selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Sen sijaan ennustusjakson viimeisellä viikolla on Lapissa havaittavissa signaali tavanomaista lämpimämpään suuntaan.

Sademäärä

  • Ennusteen mukaan jakson ensimmäisellä viikolla on maan länsi- ja pohjoisosassa paikoin tavanomaista vähäsateisempaa, itäosassa voi paikoin sataa hieman keskimääräistä enemmän. Loppujakson ajan koko maassa sademäärät ovat lähellä ajankohdan keskiarvoja.

Ennuste pyritään päivittämään perjantaisin, lukuun ottamatta pyhäpäiviä. Emme takaa ennusteen ajantasaisuutta.

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) marraskuun 2023 alussa julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan joulukuusta helmikuuhun ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

  • Ajanjakson keskilämpötila on Suomessa 70-80% todennäköisyydellä tavanomaista korkeampi.

Sademäärä

  • Suurimmassa osassa maata sademäärät tulevat olemaan todennäköisesti tavanomaista suurempia. Pohjois-Lapissa sademäärät ovat todennäköisesti ajanjaksolle tavanomaisia tai hieman suurempia.

Ennuste päivitetään pääsääntöisesti ennen kuukauden puoltaväliä riippuen muun muassa pyhäpäivistä ja viikonlopuista.

27.11.2023

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

  • neljä viikkoa (kuukausiennuste)

  • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

  • eivät pyri ennustamaan säätilanteita

  • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta

  • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.