Yksinkertaistettu jääkartta ja vertailukartat

Tietoa kartoista

Koko Itämeren kattava jääkartta (pdf) julkaistaan syksyisin kahdesti viikossa (maanantaisin ja torstaisin) ja jäiden määrän lisäännyttyä päivittäin aina jäidenlähtöön saakka. Siinä esitetään sen hetken jäätilanne, murtajien sijainnit ja Itämeren alueen avustusrajoitukset. Yksinkertaistettu kartta päivittyy viikoittain viimeistään tiistaiaamuna. Siinä ilmoitetaan jäällinen alue, tasaisen jään mitattuja paksuuksia ja meriveden pintalämpötila portaittain muuttuvalla asteikolla. Vaihdettavilla kartoilla kerrotaan kyseisen ajankohdan keskimääräinen (1965–1986) tilanne (= normaali), viikon takainen tilanne, vuoden takainen tilanne ja jäänmurtajien tämänhetkiset sijainnit.

Jään laajuus

Jään päivittäinen laajuus Itämerellä (km²) jääkartoista laskettuna. Sinisillä verhokäyrillä on talvien 2007–2022 suurimmat ja pienimmät jäänlaajuudet (min–max) ja laajuuden fraktiilit (25 %–75 %), sekä vihreällä viivalla niiden mediaanilaajuus (50 %). Pisteviivalla edellisen talven (2021–2022) jään laajuus ja mustalla viivalla kuluvan talven (2022–2023) jään laajuus.

Pinta-alat on pyöristetty niin, että alle sadan neliökilometrin pinta-alat on ilmoitettu 10 km² tarkkuudella, sadasta tuhanteen neliökilometrin pinta-alat 100 km² tarkkuudella ja suuremmat 1000 km² tarkkuudella.

Lisätietoa: