Yksinkertaistettu jääkartta ja vertailukartat

Normaalitilanne Edellinen jääkartta Edellisen vuoden jääkartta Murtajat
Normaalitilanne

JÄÄTIEDOTUS 07.05.2021

Jäät liikkuvat etelän ja kaakon välille.

Perämerellä on pohjoisosassa haurasta kiintojäätä Keilaan ja Ajokseen. Ulompana on joitakin ajelehtivia lauttoja. Oulun väylällä on 10-50 cm paksua tiheää ajojäätä Libertan ja Oulu kolmen välillä, muuten on avointa ja paikoin ajelehtivia lauttoja. Raahen edusta on avoin. 8 mpk Nahkiaisen eteläpuolelta Kokkolan majakan länsipuolelle on 10-50 cm paksua, tiheydeltään vaihtelevaa ajojäätä. Jääalueen reuna on noin 20-35 mpk rannikosta länteen. Ulompana on jäätöntä.

Saimaan pohjoisosassa on paikoin haurasta jäätä, mutta enimmäkseen on avointa.

Saimaan eteläosa ja kanava ovat jäättömiä.

Jäänmurtajat: Polaris ja Otso avustavat Perämerellä.

Avustusrajoitushelpotukset: Tästä päivästä alkaen vähimmäisjääluokka ja -kantavuus, joka alukselta vaaditaan:
Oulu, Raahe ja Kalajoki, II yli 2000 tonnia.

Avustusrajoitukset: Vähimmäisjääluokka ja -kantavuus, joka alukselta vaaditaan:
Tornio ja Kemi, I yli 2000 tonnia.
Oulu, Raahe, Kalajoki ja Kokkola, II yli 2000 tonnia.

Aluksen, joka on matkalla Pohjanlahden satamaan, jossa on voimassa avustusrajoitus, on ylittäessään leveysasteen 60°00' N tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus ICE INFO:lle VHF-kanavalla 78 tai puhelimitse +46 10 492 7600.

Aluksen, joka on matkalla suomalaiseen tai ruotsalaiseen Merenkurkun tai Perämeren satamaan, on 20 mpk ennen Nordvalenin majakkaa tehtävä ilmoitus Bothnia VTS:lle VHF-kanavalla 67.

Tietoa kartoista

Koko Itämeren kattava jääkartta (pdf) julkaistaan syksyisin kahdesti viikossa (maanantaisin ja torstaisin) ja jäiden määrän lisäännyttyä päivittäin aina jäidenlähtöön saakka. Siinä esitetään sen hetken jäätilanne, murtajien sijainnit ja Itämeren alueen avustusrajoitukset. Yksinkertaistettu kartta päivittyy viikoittain viimeistään tiistaiaamuna. Siinä ilmoitetaan jäällinen alue, tasaisen jään mitattuja paksuuksia ja meriveden pintalämpötila portaittain muuttuvalla asteikolla. Vaihdettavilla kartoilla kerrotaan kyseisen ajankohdan keskimääräinen (1965–1986) tilanne (= normaali), viikon takainen tilanne, vuoden takainen tilanne ja tämänhetkiset murtajien sijainnit.

Lisätietoa: