Yksinkertaistettu jääkartta ja vertailukartta

Normaalitilanne Edellinen jääkartta Edellisen vuoden jääkartta Murtajat

Normaalitilanne

JÄÄTIEDOTUS 24.02.2020

Jäätilanne on lähes ennallaan.

Perämeren pohjoisosassa on Tornion ja Kemin edustalla 40-60 cm paksua kiintojäätä Kemi kolmeen. Ulompana noin Kemi yhteen on 10-50 cm paksua hyvin tiheää ahtautunutta ajojäätä ja jääsohjoa. Jään reunassa on vaikeakulkuinen sohjovyö. Oulusta Löyhänmutkaan on 25-45 cm paksua kiintojäätä. Edelleen Oulu neljään on 10-40 cm paksua ahtautunutta hyvin tiheää ajojäätä. Ulompana Oulu yhteen, 10-25 cm paksua hyvin tiheää ajojäätä sekä jääsohjoa. Ulompana ja etelään rannikkoa pitkin ohutta hyvin harvaa ajojäätä.

Perämeren eteläosassa on sisäsaaristossa ohutta jäätä. Ulompana on avointa.

Merenkurkussa on Vaasan saaristossa 5-10 cm paksua tasaista jäätä ja jääsohjoa Ensteniin. Ulompana avointa.

Jäänmurtajat: Otso ja Kontio avustavat Perämeren pohjoisosassa. Urho on matkalla Perämerelle.

Avustusrajoitukset: Vähimmäisjääluokka ja -kantavuus, joka alukselta vaaditaan:
Tornio, Kemi ja Oulu, IA yli 2000 tonnia.
Raahe, IB yli 2000 tonnia.
Kalajoki, Kokkola ja Pietarsaari, I yli 2000 tonnia.
Vaasa, II yli 2000 tonnia.

Aluksen, joka on matkalla Pohjanlahden satamaan, jossa on voimassa avustusrajoitus, on ylittäessään leveysasteen 60°00'N, tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus ICE INFO:lle VHF-kanavalla 78 tai puhelimitse +46 10 492 7600.

Aluksen, joka on matkalla suomalaiseen tai ruotsalaiseen Merenkurkun tai Perämeren satamaan, on ylittäessään leveysasteen 63°15'N, tehtävä ilmoitus Bothnia VTS:lle VHF-kanavalla 67.

Tietoa kartoista

Koko Itämeren kattava jääkartta (pdf) julkaistaan syksyisin kahdesti viikossa (maanantaisin ja torstaisin) ja jäiden määrän lisäännyttyä päivittäin aina jäidenlähtöön saakka. Siinä esitetään sen hetken jäätilanne, murtajien sijainnit ja Itämeren alueen avustusrajoitukset.
 
Yksinkertaistettu kartta päivittyy viikoittain viimeistään tiistaiaamuna. Siinä ilmoitetaan jäällinen alue, tasaisen jään mitattuja paksuuksia ja meriveden pintalämpötila portaittain muuttuvalla asteikolla.
 
Vaihdettavilla kartoilla kerrotaan kyseisen ajankohdan keskimääräinen (1965-1986) tilanne (= normaali), viikon takainen tilanne, vuoden takainen tilanne ja tämänhetkiset murtajien sijainnit.

 

Lisätietoa