Tuulet ja myrskyt

Perinteisesti tuulta on mitattu 10 minuutin keskiarvona, jolloin yksittäisien puuskien vaikutus on pieni. Maa-alueilla nimenomaan puuskat aiheuttavat vahinkoja, ja siksi niitä käytetään maa-alueiden tuulivaroituksissa.

Tuulen mittaaminen ja tuuliasteikot on sovittu kansainvälisesti.

Tuulen suunta

Tuulen suunnalla tarkoitetaan suuntaa, josta tuuli puhaltaa. Tuuli puhaltaa siis kyseisestä ilmansuunnasta havaitsijaa kohti. Niinpä etelätuuli puhaltaa etelästä ja länsituuli lännestä ja niin edelleen.

Tuulen suunta ilmoitetaan lentokentillä magneettiseen suuntaan ja muilla tosisuuntaan. Näiden termien merkityksestä on enemmän eranto-sivulla.

Kompassi, joka kertoo että koillinen on 22,5-67,5 astetta, itä 67,5-112,5, kaakko 112,5-157,5, etelä 157,5-202,5, lounas 202,5-247,5, länsi 247,5-292,5, luode 292,5-337,5 ja pohjoinen 337,5-22,5.

Tuulen nopeus

Tuulen nopeudella ja ilmanpaineella on yhteys. Mitä nopeammin ilmanpaine muuttuu (laskee tai nousee) lyhyellä matkalla siirryttäessä pisteestä A pisteeseen B, sitä voimakkaammin tuulee. Tämä näkyy sääkartalla siten, että mitä lähempänä toisiaan isobaariviivat ovat, sitä enemmän tuulee. Isobaarit kuvastavat alueita, joissa ilmanpaineella on sama arvo. Voimakkaimmat tuulet ovat lähellä matalapaineen keskusta (ei kuitenkaan aivan keskuksessa) ja lähellä säärintamia.

Esimerkki sääennustemallin tuloksesta.
Isobaarit ovat kuvattu mustilla viivoilla. Tietyn isobaariviivan eri kohdissa ilmanpaine on sama. Alueella, jossa isobaarit ovat tiuhaan vierekkäin, tuuli on voimakasta (keltainen alue)

Tuuliasteikko 10 minuutin keskituulen nopeuksille:

0 m/s tyyntä
1–3 m/s heikkoa tuulta
4–7 m/s kohtalaista tuulta
8–13 m/s navakkaa tuulta
14–20 m/s kovaa tuulta
21–32 m/s myrskyä
≥ 33 m/s hirmumyrskyä

Kansainvälinen tuuliasteikko 10 minuutin keskituulen nopeuksille:

14–16 m/snear gale
17–20 m/sgale
21–24 m/ssevere gale
25–28 m/sstorm
29–32 m/sviolent storm
≥ 33 m/shurricane
Tuulimittari korkealla merenrannalla.
Kuva: Tuulimittari ns. akustinen anemometri, Harry Lonka.

Puuskat aiheuttavat vahinkoja

Tuulen puuskista saadaan nykyään enemmän mittaustietoa. Ne voidaan myös ennustaa paremmin kuin parikymmentä vuotta sitten. Maa-alueiden tuulivaroituksissa on siirrytty käyttämään puuskalukemia. Maalla nimenomaan puuskat aiheuttavat tuhoja.

Tutkimusten perusteella tiedetään, että hetkelliset lyhytaikaiset, 5–10 sekunnin tuulen puuskat ylittävät 10 minuutin keskituulen nopeuden säätilanteesta riippuen noin 1,5-kertaisina, enimmillään noin 2-kertaisina.

Ukkospilviin liittyy voimakkaita puuskia, mutta ne ovat paikallisia. Kylmän rintaman jälkeen tuuli on usein puuskaista laajoilla alueilla. 

Myrsky tarkoittaa hyvin voimakasta tuulta

Myrskytuuli puhaltaa, kun kymmenen minuutin keskituuleksi on mitattu vähintään 21 metriä sekunnissa. Sana storm tarkoittaa englannin kielessä tuulen ja myrskyn lisäksi voimakasta sääilmiötä, jopa niin, ettei kyseisen sääilmiön yhteydessä tuule lainkaan. Suomen sääkielessä myrsky on varattu pelkästään tuulelle. Muille voimakkaille sääilmiöille on järkevää käyttää muita ilmaisuja. Esimerkiksi ice storm voidaan kääntää suomeksi voimakkaaksi jäätäväksi sateeksi.

Yleiskielessämme on säilynyt tapa puhua ukkosista tai ukonilmoista vierasperäisen ukkosmyrskyn sijasta. Erittäin kuvaava nimi ukonilmalle, johon liittyy voimakkaita puuskia, on rajuilma.

Miten arvioida tuulen voimakkuutta

Tuulen nopeutta voi yrittää arvioida ympäristön avulla niin merellä kuin maallakin alla olevan taulukon avulla. Taulukko on suuntaa antava.

Tuulen nopeus (m/s)Tuulen nimitysTuulen vaikutus maallaTuulen vaikutus merellä
0TyyntäSavu nousee pystysuoraan.Peilityyni meri.
1HeikkoaTuulen suunnan näkee savun liikkeestä.Meren pinnalla pientä karetta.
2–3HeikkoaTuulen tuntee iholla. Puiden lehdet kahisevat.Lyhyitä aaltoja, jotka eivät murru.
4–5KohtalaistaPuiden lehdet ja lehvät liikkuvat. Kevyt lippu suoristuu.Aallon harjat murtuvat silloin tällöin. Läpinäkyvää vaahtoa aallon harjalla.
6–7KohtalaistaPienet oksat heiluvat. Nostaa maasta pölyä ja irtonaisia paperin palasia.Pitkähköjä aaltoja. Vaahtopäitä, jotka kohahtelevat.
8–10NavakkaaPienehköt lehtipuut heiluvat. Järvenselällä vaahtopäitäAallon harjat kauttaaltaan valkoisina vaahtopäinä. Meri kohisee jatkuvasti.
11–13NavakkaaSuuret oksat heiluvat. Tuuli suhisee sattuessaan taloihin ja kiinteisiin esineisiin.Aaltojen vaahto leviää. Meri kohisee kumeasti.
14–16KovaaPuut heiluvat. Tuulta vasten kulkeminen vaikeaa.Aaltojen huiput murtuvat. Vaahto järjestyy tuulen suuntaisiksi juoviksi. Kohina kuuluu kauas.
17–20KovaaKatkoo puiden oksia. Ulkona liikkuminen vaikeaa.Aallot pitkiä ja verraten korkeita. Vaahto tiheinä tuulen suuntaisina juovina.
21–24MyrskyäKatkoo puita. Vaurioittaa heikohkoja rakennuksia, irrottaa kattotiiliä ja särkee savupiipun hattuja.Aallot korkeita. Aaltojen pärske huonontaa näkyvyyttä hiukan. Meri pauhaa.
25–28Kovaa myrskyäKiskoo puita juurineen. Aiheuttaa huomattavaa vahinkoa rakennuksille. Sattuu harvoin sisämaassa.Aaltovuoria. Merenpinta valkoisena vaahdosta. Pauhu kovaa, puuskittaista. Aaltojen pärske huonontaa näkyvyyttä.
29–32Ankaraa myrskyäKaataa metsää. Siirtää rakennuksia. Sattuu erittäin harvoin sisämaassa.Näköpiirissä olevat laivat katoavat aaltovuorien taakse. Koko merenpinta valkoisena. Pärske huonontaa näkyvyyttä huomattavasti.
≥ 33HirmumyrskyäTuhoaa perinpohjin rakennukset ym.Koko merenpinta valkoisena. Näkyvyys erittäin huono.

24.2.2023