Pilvisyys

Pilvisyyden määrää kuvataan usein kahdeksasosina. Taivas voidaan jakaa kahdeksaan osaan ja tällöin pilvien määrän arviointi on helppoa.

Taivas on kokonaan pilvessä merellä.
Kuva: Sari Hartonen
 

Pilvisyyden jaottelulle eri määräryhmiin on useita vaihtoehtoja. Eri tuotteissa voi olla käytössä eri rajat.

Yhdet sanonnat sille, kuinka suuri osa taivaasta on pilvien peitossa:  

  • 0/8–1/8 selkeää
  • 2/8–4/8 melko selkeää
  • 3/8–6/8 puolipilvistä
  • 5/8–7/8 melko pilvistä
  • 7/8–8/8 pilvistä
  • 9/8       pilvisyyttä ei voida määrittää esimerkiksi tiheän sumun tai runsaan lumisateen vuoksi

Vaihtelevaa pilvisyyttä kertoo, että ennustusjakson aikana pilvisyys vaihtelee alle 3/8 ja yli 6/8 välillä. Vaihteleva pilvisyys on kesällä yleinen, mutta talvella selvästi harvinaisempi.

 

 

25.9.2019