Säämallit ennusteen apuna

Laskennalliset sääennusteet ovat nykyaikaisen sääpalvelun keskeinen apuväline. Meteorologille niistä on tukea hänen laatiessaan ennusteita yleisöä tai muita käyttäjiä, kuten kuljetus- ja energiateollisuutta tai yleisestä turvallisuudesta vastaavia viranomaisia varten. Useat erityissovellukset, esimerkiksi liikenteen kelimallit, ilmakehän epäpuhtauksien kemia- ja kulkeutumismallit sekä erilaiset päätöksentekojärjestelmät käyttävät säänennustusmallin tuloksia lähtökohtanaan.

Sääennustemallin tuottamassa ennustekartassa ennustetun sadejakauman voimakkuus ja olomuoto esitetään eri väreillä.
Esimerkki Harmonie-Arome-säänennustemallin ennustamasta sadeintensiteetistä. Keltainen merkitsee heikkoa, vihreä voimakkaampaa vesisadetta, sinisen sävyt puolestaan lumisadetta.

26.8.2021