Sääennuste vaihtelee päivästä toiseen

Pienetkin muutokset sääennusteessa voivat saada säätuotteen näyttämään erilaiselta. Säätä pystytään esittämään eri tavalla kuvan kuin tekstin avulla. Tekstissä voidaan kertoa ennusteen epävarmuudesta, mutta yksittäisellä sääsymbolilla se ei onnistu.

Sääennusteen käyttäjää harmittaa joskus, että ennuste vaihtelee päivityshetkestä toiseen: välillä ennusteessa on sadetta ja välillä poutaa. Erityisen helposti muuttuu yhden paikan ennuste, jossa yhden sääsymbolin avulla kuvataan vaikkapa puolen vuorokauden säätä. Esimerkiksi sääennusteen perusajatus sadealueesta säilyy ennallaan, mutta sadealueen reitti tai ajoitus muuttuu vähän. Tällainen pienikin muutos voi muuttaa sademerkin poudaksi tai lumisateen vesisateeksi.

Tietoa sääennusteisiin tulee jatkuvasti, esimerkiksi yksittäiset säänennustusmallit päivittyvät tyypillisesti 2 - 4 kertaa päivässä. Koska malleja on käytössä useita, niin ennusteet erityisesti 6 tunnista eteenpäin voivat muuttua useita kertoja päivässä. Havaintotiedot, kuten tutkakuvat, muuttavat lähituntien ennustetta.

On järkevämpää hyödyntää tuoreinta tietoa kuin tehdä vain kerran päivässä ennuste, vaikka ennuste päivittämisen vuoksi muuttuisi. Ennusteen vaihtelevuus ei tarkoita, että ennuste olisi huono. Ennusteen päivitysaika on järkevä tarkistaa, jos sellainen tuotteessa on. 

Lue tämän hetken tilannekatsaus säätilanteen ennustettavuuteen.

Sääennustetyyppien erot

Usein parhaimman käsityksen tulevasta säästä saa, kun katsoo samalla kertaa erityyppisiä ennusteita: kuvia, tekstiä ja karttoja. Sääennustetyyppi vaikuttaa siihen, kuinka tarkasti ja kuinka pitkälle on ennuste järkevä tehdä. Ennusteessa tapahtuvat muutokset näkyvät niissä eri tavoin.

Tekstiennuste:

 • Hyvät puolet:

  • epävarmuutta pystytään kuvaamaan sanallisesti

  • on helppo saada yleiskuva tilanteesta, jos aluksi on esimerkiksi katsaus

  • toimii monissa välineissä (radio, tekstitelevisio, verkkosivut, lehdet)

  • sopii myös pitemmän ajan ennusteisiin (yli 5 vuorokautta).

 • Huonot puolet:

  • usein pituusrajoitus

  • pitkä teksti on myös hankala ymmärtää, jos sen kuulee kerran, lukiessa ei niin haittaa

  • valtakunnallisissa ennusteissa tarvitaan aluejakoa, jossa omat ongelmansa esimerkiksi alueiden rajat

  • ei toimi televisiossa

Sääsymboliesitys:

 • Hyvät puolet:

  • selkeä ja helppo

  • sopii televisioon, verkkosivuille ja lehtiin

 • Huonot puolet:

  • voi aiheuttaa liian varmuuden tunteen ennusteesta, koska ennusteen epävarmuutta ei pysty esittämään

  • yksi merkki kertoo yhden ajanhetken tilanteen yhdessä paikassa

  • sopii enimmillään noin 5 vuorokauteen asti

  • ei sovi radioon

Kartta:

 • Hyvät puolet:

  • helppo saada yleiskuva tilanteesta, jos laajemman alueen kartta, tarkemmasta kartasta saa paikallisesti tarkkaa tietoa

  • päiväkohtaiset kartat toimivat noin 5 vuorokauteen asti, mutta siitä pitemmälle voidaan esittää esimerkiksi keskiarvoja

  • epävarmuutta voi olla hankala tuoda esiin, jos tekstiä ei mukana

  • toimii verkkosivuilla, televisiossa ja lehdissä

 • Huonot puolet:

  • ei toimi tekstitelevisiossa eikä radiossa

  • kuvan katsojan pitää osata sijoittaa itsensä kartalle