Tuuliennätyksiä

Suomen ilmastolliset ennätykset on koottu Ilmatieteen laitoksen ylläpitämän havaintoasemaverkoston tiedoista. Havaintoasemaverkosto on tällä vuosisadalla tihentynyt huomattavasti ja monipuolistunut. Siitä johtuu, että monet ennätysarvot ovat viime vuosikymmeniltä.

Suurin Suomessa mitattu keskituulen nopeus merellä

Suurin Suomessa mitattu 10 minuutin keskituulen nopeus merellä on 32,5 m/s. Se mitattiin Kökarin Bogskärissä 2.1.2019. Edellinen ennätys 31 m/s on mitattu Valassaarilla 25.2.1971, Korsnäsin Moikipäässä 15.12 1975 ja 23.12.1975 sekä Hangon Tulliniemessä 23.1.1995. Siispä hirmumyrskyn (vähintään 33,0 m/s) nopeutta 10 minuutin keskituulena ei meillä ole mitattu meriasemilla koskaan.

Maa-alueiden kovinta keskituulen nopeutta ei voida vielä vahvistaa, sillä vanhojen havaintojen laaduntarkistus on kesken.

Kovimmat puuskat

Tuulen puuskamittauksia on tehty Suomessa selvästi lyhyemmän aikaa kuin keskituulihavaintoja. Niinpä puuskista ei ole yhtä mielekästä tehdä virallisia ennätystilastoja. Alla on kuitenkin joitakin epävirallisia, korkeimpia mitattuja puuskalukemia.

Automaattihavaintojen aikakaudella kovin puuska Suomen merialueilla oli Aapeli-myrskyssä 2.1.2019, jolloin Kökarin Bogskärin asemalla mitattiin 41,6 m/s.

Tuntureiden huipuilla olevissa mastoissa on mitattu aina silloin tällöin jopa yli 40 m/s keskituulen nopeuksia ja puuskissa yli 50 m/s. Epävirallisesti kovin Suomessa mitattu tuulen puuska havaittiin tunturissa, Muonion Laukukerolla 31.1.1997: 61,6 m/s.