Pilvet säätelevät lämpötilan vuorokausivaihtelua eri vuodenaikoina

Pilvisyys on tärkeä tekijä siinä, kuinka lämpötila vaihtelee vuorokauden aikana. Pilvisyys estää auringonsäteilyn pääsyn maanpinnalle, mutta toisaalta pilvet estävät yöllistä kylmenemistä.

Erityisesti talvella pilvet tasaavat lämpötilan vuorokausivaihtelua. Pilvettömässä tilanteessa lämpötila vaihtelee huomattavasti enemmän.

Koska pilvisyyden ennustaminen on talvisessa korkeapaineessa joskus hankalaa, niin silloin voi lämpötilaennuste epäonnistua helpommin.

Kuvan ajatus selitetty tekstissä.

Selkeällä tai melkein selkeällä säällä (kokonaispilvisyys on alle 20 prosenttia) päivän ja yön välinen lämpötilaero on suurin. Kun pilvisyys vaihtelee pitkin päivää (puolipilvistä luokka 41–60 prosenttia), se hillitsee jo lämpötilan vuorokausirytmiä selvästi. Pilvisenä päivänä (kokonaispilvisyys on yli 81 prosenttia) kesällä on kuitenkin jonkin verran säännöllistä vaihtelua, koska auringon hajasäteily lämmittää.

Päivä- ja yölämpötilan erot ovat suurimmat maaliskuussa, jolloin päivä ja yö ovat likipitäen yhtä pitkät. Esimerkiksi Sodankylässä ero on noin 20 °C. Eroa kasvattaa silloin hangista heijastuva säteily, joka lisää vielä lämmitystä maanpinnan lähellä. Sydäntalven kuukausina vuorokausierot ovat pienimmät, koska auringonsäteily ei juuri vaikuta lämpöoloihin.

Esimerkki lämpötilan vuorokausivaihtelusta pilvisyyden mukaan

Kuvaaja kertoo, että kun on selkeää, niin vuorokausivaihtelu on suurta, ja kun on pilvisempää, niin vaihtelu on pienempää.
Kuva 2: Kuvassa on esimerkki, miten lämpötila vaihteli tunneittain maaliskuussa 2004. Keväällä ja kesällä aurinko lämmittää voimakkaasti selkeän ja kylmän yön jälkeen. Maaliskuussa lämmitys on selkeinä päivinä kaikkein suurinta. Pilvet estävät auringon lämmitystä, mutta toisaalta pilvipeite suojaa yöllä ilmaa jäähtymiseltä. Pilvisillä säillä lämpötila vaihtelee yön ja päivän välillä huomattavasti vähemmän kuin selkeällä säällä.