Ilmatieteen laitoksen avoin data - tallennetut kyselyt

Alla on lista palvelun tallennetuista kyselyistä.

 • ECMWF painepinta hilana (ecmwf::forecast::pressure::grid)

  ECMWF ennustemallin painepintadata hilana GRIB-formaatissa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • levelsPainepinnat Painepinnat pilkulla erotettuna (Esimerkiksi 1000,925,850).
  • formatDataformaatti. Suureiden palautusformaatti tai tiedostomuoto. Saatavilla olevia tiedostomuotoja ovat grib1, grib2 ja netcdf. Oletusformaatti on grib2.
 • ECMWF sääennuste kaupunkeihin 'multipointcoverage'-muodossa' (ecmwf::forecast::surface::cities::multipointcoverage)

  Tämä tallenettu kysely hakee ECMWF sääennusteen Suomen kaupunkeihin. Sääennuste palautetaan 'multipointcoverage'-muodossa. Oletuksena sääennuste palautetaan seuraavalle 36 tunnille.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
 • ECMWF sääennuste kaupunkeihin 'simple feature'-muodossa (ecmwf::forecast::surface::cities::simple)

  Tämä tallenettu kysely hakee ECMWF sääennusteen Suomen kaupunkeihin. Sääennuste palautetaan 'simple feature'-muodossa. Oletuksena sääennuste palautetaan seuraavalle 36 tunnille.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
 • ECMWF sääennuste kaupunkeihin aika-arvopareina (ecmwf::forecast::surface::cities::timevaluepair)

  Tämä tallenettu kysely hakee ECMWF sääennusteen Suomen kaupunkeihin. Sääennuste palautetaan aika-arvopareina. Oletuksena sääennuste palautetaan seuraavalle 36 tunnille.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Parametri määrittelee aikajakson alkuajan ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Parametri määrittelee aikajakson loppuajan ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena palautetaan kaikki parametrit.
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta. Oletusaika-askel on 60 minuuttia.
  • timezoneAikavyöhyke Datapisteen aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Suomen alueen ECMWF maanpintatason datahila. (ecmwf::forecast::surface::finland::grid)

  Tämä tallennettu kysely palauttaa maanpintatason ECMWF-sääennusteen käsittelemättömät suureet hilamuodossa Suomen alueelle.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • producerTuottaja Datan tuottava malli tai prosessi.
  • starttimeAlkuaika Parametri starttime määrittelee aikajakson alkuajan ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Parametri endtime määrittelee aikajakson loppuajan ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena palautettavia parametreja ovat Temperature, Pressure, Humidity, DewPoint, WindUMS, WindVMS ja Precipitation1h.
  • bboxAluerajaus Aluerajauksen sisäpuolinen alue palautetaan (minimi pituusaste,minimi leveysaste,maksimi pituusaste, maksimi leveysaste). Oletus rajaus on 19.1,59.7,31.7,70.1.
  • formatDataformaatti. Suureiden palautusformaatti tai tiedostomuoto. Saatavilla olevia tiedostomuotoja ovat grib1, grib2 ja netcdf. Oletusformaatti on General Regularly-distributed Information in Binary form edition 2 (GRIB2).
 • ECMWF pinta hilana (ecmwf::forecast::surface::grid)

  ECMWF-ennustemallin pintadata hilana GRIB-formaatissa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset paraemetrit pilkulla erotettuna. Oletusparametrien lisäksi on saatavilla 'RadiationDiffuseAccumulation' parametri, joka ei ole saatavilla grib2 formaatissa. Oletusarvoisesti: GeopHeight,Temperature,Pressure,Humidity,WindUMS,WindVMS,MaximumWind, WindGust,DewPoint,TotalCloudCover,LowCloudCover,MediumCloudCover,HighCloudCover, Precipitation1h,PrecipitationAmount,RadiationGlobalAccumulation,RadiationLWAccumulation, RadiationNetSurfaceLWAccumulation,RadiationNetSurfaceSWAccumulation,LandSeaMask, WindSpeedMS,WindDirection,Cape
  • formatDataformaatti. Suureiden palautusformaatti tai tiedostomuoto. Saatavilla olevia tiedostomuotoja ovat grib1, grib2 ja netcdf. Oletusformaatti on General Regularly-distributed Information in Binary form edition 2 (GRIB2).
 • ECMWF sääennuste havaintoasemien pisteisiin multipointcoverage muodossa. (ecmwf::forecast::surface::obsstations::multipointcoverage)

  Tämä tallennettu kysely hakee ECMWF sääennusteen Suomen havaintoasemien pisteisiin. Sääennuste palautetaan multipointcoverage muodossa. Oletuksena palautetaan sääennuste seuraavalle 36 tunnille.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Parametri starttime määrittelee aikajakson alkuajan ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Parametri endtime määrittelee aikajakson loppuajan ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena palautetaan kaikki parametrit.
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta. Oletusaika-askel on 60 minuuttia.
 • ECMWF sääennuste havaintoasemien pisteisiin simple feature muodossa. (ecmwf::forecast::surface::obsstations::simple)

  Tämä tallennettu kysely hakee ECMWF sääennusteen Suomen havaintoasemien pisteisiin. Sääennuste palautetaan simple feature muodossa. Oletuksena palautetaan sääennuste seuraavalle 36 tunnille.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Parametri starttime määrittelee aikajakson alkuajan ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Parametri endtime määrittelee aikajakson loppuajan ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena palautetaan kaikki parametrit.
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta. Oletusaika-askel on 60 minuuttia.
 • ECMWF sääennuste havaintoasemille aika-arvopareina. (ecmwf::forecast::surface::obsstations::timevaluepair)

  Tämä tallennettu kysely hakee ECMWF sääennusteen Suomen havaintoasemien pisteisiin. Sääennuste palautetaan aika-arvopareina. Oletuksena palautetaan sääennuste seuraavalle 36 tunnille.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Parametri starttime määrittelee aikajakson alkuajan ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Parametri endtime määrittelee aikajakson loppuajan ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena palautetaan kaikki parametrit.
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta. Oletusaika-askel on 60 minuuttia.
  • timezoneAikavyöhyke Datapisteen aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • ECMWF piste-ennuste 'multipointcoverage'-muodossa (ecmwf::forecast::surface::point::multipointcoverage)

  ECMWF sääennuste haettuna pisteeseen palautettuna 'multipointcoverage'-muodossa. Paikka tulee määrittää joko paikannimenä (place), geoid:nä (geoid) tai koordinaattiparina (latlon).

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • ECMWF piste-ennuste 'simple feature'-muodossa (ecmwf::forecast::surface::point::simple)

  ECMWF sääennuste haettuna pisteeseen palautettuna 'simple feature'-muodossa. Paikka tulee määrittää joko paikan nimenä (place), geoid:nä (geoid) tai koordinaattiparina (latlon).

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • ECMWF piste-ennuste aika-arvopareina (ecmwf::forecast::surface::point::timevaluepair)

  ECMWF sääennuste haettuna pisteeseen palautettuna aika-arvoparilistana. Paikka tulee määrittää joko paikannimenä (place), geoid:nä (geoid) tai koordinaattiparina (latlon).

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • timezoneAikavyöhyke Datapisteen aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Lentosää Suomen lentopaikoilta (fmi::avi::observations::finland::iwxxm)

  Tämä tallennettu kysely palauttaa lentosääviestejä Suomen tärkeimmiltä lentopaikoilta (ennaltamäärätty lentopaikkajoukko). Yksittäinen viesti on muodostetaan METAR sanomasta IWXXM muotoon. Oletuksena dataa palautetaan 60 minuuttia pyyntöhetkestä taaksepäin. Aikajaksoa on mahdollista muuttaa käyttämällä hakuparametreja starttime ja endtime. Ennaltamäärättyyn lentopaikkajoukkoon voidaan lisäksi liittää muita lentopaikkoja käyttämällä icaocode parameteria (duplikaatteja ei liitetä tulokseen).

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • icaocodeICAO tunnus Lentopaikalle määrittävä neljäkirjaiminen kansainvälinen tunnus (esim. EFHK).
 • Lentosää Suomen lentopaikoilta (fmi::avi::observations::finland::latest::iwxxm)

  Tämä tallennettu kysely palauttaa viimeisimmät lentosääviestit (yksi per lentopaikka) Suomen tärkeimmiltä lentopaikoilta (ennaltamäärätty lentopaikkajoukko). Yksittäinen viesti on muodostetaan METAR sanomasta IWXXM muotoon. Oletusarvoisesti viimeisimmät lentosääviestit etsitään viimeisen 24 tunnin ajalta. Aikajaksoa on mahdollista muuttaa käyttämällä hakuparametreja starttime ja endtime. Ennaltamäärättyyn lentopaikkajoukkoon voidaan lisäksi liittää muita lentopaikkoja käyttämällä icaocode parameteria (duplikaatteja ei liitetä tulokseen).

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • icaocodeICAO tunnus Lentopaikalle määrittävä neljäkirjaiminen kansainvälinen tunnus (esim. EFHK).
 • Lentosää lentopaikoilta (fmi::avi::observations::iwxxm)

  Tämä tallennettu kysely palauttaa lentosääviestejä lentopaikoilta. Yksittäinen viesti muodostetaan METAR sanomasta IWXXM muotoon. Oletuksena dataa palautetaan tunti pyyntöhetkestä taaksepäin. Aikajaksoa on mahdollista muuttaa käyttämällä hakuparametreja starttime ja endtime. Ainakin yksi paikkamääre (icaocode, bbox, geoid) on määriteltävä saadakseen nollasta poikkeavan tuloksen.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • icaocodeICAO tunnus Lentopaikalle määrittävä neljäkirjaiminen kansainvälinen tunnus.
  • bboxAluerajaus Aluerajaus määrittelee alueen, jonka sisältä dataa haetaan. Esimerkiksi 27.4,68.6,27.5,68.7,epsg:4326 (lonMin,latMin,lonMax,latMax,srs).
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
 • Lentosää lentopaikoilta (fmi::avi::observations::latest::iwxxm)

  Tämä tallennettu kysely palauttaa viimeisimmät lentosääviestit lentopaikoilta. Yksittäinen viesti muodostetaan METAR sanomasta IWXXM muotoon. Oletusarvoisesti viimeisin lentosääviesti etsitään viimeisen 24 tunnin ajalta. Aikajaksoa on mahdollista muuttaa käyttämällä hakuparametreja starttime ja endtime. Ainakin yksi paikkamääre (icaocode, bbox, geoid) on määriteltävä saadakseen nollasta poikkeavan tuloksen.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • icaocodeICAO tunnus Lentopaikalle määrittävä neljäkirjaiminen kansainvälinen tunnus.
  • bboxAluerajaus Aluerajaus määrittelee alueen, jonka sisältä dataa haetaan. Esimerkiksi 27.4,68.6,27.5,68.7,epsg:4326 (lonMin,latMin,lonMax,latMax,srs).
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
 • Ympäristön monitorointiverkot (fmi::ef::networks)

  Tätä tallennettua kyselyä voi käyttää Ilmatieteen laitoksen ja muiden tiedon tuottajien ylläpitämien ympäristön tilaa monitoroivien mittausverkkojen tietojen hakemiseen. Tiedot sisältävät verkon nimi, toiminta-aika, vastuutaho ja kuvaustiedon.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • networkidVerkon id. Havaintoasemaverkon id.
 • Ympäristön monitorointiasemat (fmi::ef::stations)

  Tämä tallennettu kysely palauttaa Ilmatieteen laitoksen ja muiden tiedon tuottajien ympäristön tilaa monitoroivien mittausasemien tiedot. Tiedot sisältävät aseman nimi, sijainti, mittausaika ja -verkkotiedon.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • networkidVerkon id. Havaintoasemaverkon id.
  • fmisidAseman id. Havaintoaseman id.
 • Ilmastonmuutosennusteet (fmi::forecast::climatology::scenario::grid)

  10x10 km hilapisteikköön laskettuja keskimääräisiä lämpötilan ja sateen arvoja kolmelle 30-vuotisjaksoille. Data palautetaan GRIB-formaatissa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
 • FMI-ENFUSER ilmanlaatuennuste hilana (fmi::forecast::enfuser::airquality::helsinki-metropolitan::grid)

  FMI-ENFUSER (The Finnish Meteorological Institute's ENvironmental information FUsion SERvice) on uudenlainen ilmanlaatumalli, joka yhdistää leviämismallintamisen tekniikoita, tiedon yhdistämisalgoritmejä ja tilastollisia lähestymistapoja. Operatiivinen mallinnusjärjestelmä tarjoaa sekä reaaliaikaista että ennustettua korkearesoluution tietoa kaupunkiympäristön ilmanlaadusta. Tämä tallennettu kysely tarjoaa lähes reaaliaikaisesti PM2.5, PM10, NO2, O3 tuntipitoisuudet ja ilmanlaatuindeksin (arvoalue 1 - 5) Helsingin metropolialueelle noin 20m erotuskyvyllä hilamuodossa. Uusi datasetti tulee saataville tunnin välein.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2017-01-25T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2017-01-25T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
 • Harmonie Scandinavian Hybridi Ennuste Hilana (fmi::forecast::harmonie::hybrid::grid)

  Tällä tallennettulla kyselyllä voidaan hakea Harmonie hybribi sääennusteen hiladataa GRIB tai NetCDF formaaatissa. Ennustemallin data kattaa Skandinavian alueen ja hybridi tasot arvota 65 (lähinnä ennustemallin topografiaa) arvoon 12 (ylin taso). Uusi ennusteajo tulee saataville joka 6. tunti. Oletuksena kaikki suureet, tasot ja ajanhetket on valittu.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2017-07-07T07:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2017-07-07T07:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • levelsHybriditasot Hybridipinnat pilkulla erotettuna (Esimerkiksi 40,30,20). Oletuksena kaikki saatavilla olevat tasot on valittu.
  • formatDataformaatti. Suureiden palautusformaatti tai tiedostomuoto. Saatavilla olevia tiedostomuotoja ovat grib1, grib2 ja netcdf. Oletusformaatti on grib2.
 • Harmonie Hybridi Piste-ennuste 'multipointcoverage'-muodossa (fmi::forecast::harmonie::hybrid::point::multipointcoverage)

  Tällä tallennettulla kyselyllä voidaan hakea Harmonie hybridi sääennustedataa pisteeseen 'multipointcoverage'-muodossa. Ennustemallin data kattaa Skandinavian alueen ja korkeudet 13 metristä 10000 metriin ennustemallin topografiasta. Uusi ennusteajo tulee saataville joka 6. tunti. Paikka tulee määrittää joko paikannimenä (place), geoid:nä (geoid) tai koordinaattiparina (latlon). Oletuksena dataa palautetaan 100 metrin korkeudelta mallin topografiasta ja 50 tuntia kyselyajankohdasta eteenpäin.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • heightKorkeus ennustemallin topografiasta Korkeus metreinä ennustemallin topografiasta.
 • Harmonie Hybridi Piste-ennuste 'simple feature'-muodossa (fmi::forecast::harmonie::hybrid::point::simple)

  Tällä tallennettulla kyselyllä voidaan hakea Harmonie hybridi sääennustedataa pisteeseen 'simple feature'-muodossa. Ennustemallin data kattaa Skandinavian alueen ja korkeudet 13 metristä 10000 metriin ennustemallin topografiasta. Uusi ennusteajo tulee saataville joka 6. tunti. Paikka tulee määrittää joko paikannimenä (place), geoid:nä (geoid) tai koordinaattiparina (latlon). Oletuksena dataa palautetaan 100 metrin korkeudelta mallin topografiasta ja 50 tuntia kyselyajankohdasta eteenpäin.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • heightKorkeus ennustemallin topografiasta Korkeus metreinä ennustemallin topografiasta.
 • Harmonie Hybridi Piste-ennuste 'timevaluepair'-muodossa (fmi::forecast::harmonie::hybrid::point::timevaluepair)

  Tällä tallennettulla kyselyllä voidaan hakea Harmonie hybridi sääennustedataa pisteeseen 'timevaluepair'-muodossa. Ennustemallin data kattaa Skandinavian alueen ja korkeudet 13 metristä 10000 metriin ennustemallin topografiasta. Uusi ennusteajo tulee saataville joka 6. tunti. Paikka tulee määrittää joko paikannimenä (place), geoid:nä (geoid) tai koordinaattiparina (latlon). Oletuksena dataa palautetaan 100 metrin korkeudelta mallin topografiasta ja 50 tuntia kyselyajankohdasta eteenpäin.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • heightKorkeus ennustemallin topografiasta Korkeus metreinä ennustemallin topografiasta.
 • Harmonie Scandinavian Painepintaennuste Hilana (fmi::forecast::harmonie::pressure::grid)

  Tällä tallennettulla kyselyllä voidaan hakea Harmonie painepintasääennusteen hiladataa GRIB tai NetCDF formaaatissa. Ennustemallin data kattaa Skandinavian alueen ja painepintatasot 300, 500, 700, 850, 925, 1000 hPa. Uusi ennusteajo tulee saataville joka 6. tunti. Oletuksena kaikki suureet, tasot ja ajanhetket on valittu.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2017-07-07T07:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2017-07-07T07:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • levelsPainepinnat Painepinnat pilkulla erotettuna (Esimerkiksi 400,850,1000). Oletuksena kaikki saatavilla olevat painepinnat on valittu.
  • formatDataformaatti. Suureiden palautusformaatti tai tiedostomuoto. Saatavilla olevia tiedostomuotoja ovat grib1, grib2 ja netcdf. Oletusformaatti on grib2.
 • Harmonie Painepinta Piste-ennuste 'multipointcoverage'-muodossa (fmi::forecast::harmonie::pressure::point::multipointcoverage)

  Tällä tallennettulla kyselyllä voidaan hakea Harmonie painepinta sääennuste pisteeseen 'multipointcoverage'-muodossa. Ennustemallin data kattaa Skandinavian alueen ja arvoja on saatavilla painepinnoilta 300, 500, 700, 850, 925, 1000 hPa. Uusi ennusteajo tulee saataville joka 6. tunti. Paikka tulee määrittää joko paikannimenä (place), geoid arvona (geoid) tai koordinaattiparina (latlon). Oletuksena dataa palautetaan 850 hPa tasolta ja 50 tuntia kyselyajankohdasta eteenpäin.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • pressurePainearvo Kyselyparametrilla määritellään painetaso, jolta dataarvoja palautetaan.
 • Harmonie Painepinta Piste-ennuste 'simple feature'-muodossa (fmi::forecast::harmonie::pressure::point::simple)

  Tällä tallennettulla kyselyllä voidaan hakea Harmonie painepinta sääennuste pisteeseen 'simple feature'-muodossa. Ennustemallin data kattaa Skandinavian alueen ja arvoja on saatavilla painepinnoilta 300, 500, 700, 850, 925, 1000 hPa. Uusi ennusteajo tulee saataville joka 6. tunti. Paikka tulee määrittää joko paikannimenä (place), geoid arvona (geoid) tai koordinaattiparina (latlon). Oletuksena dataa palautetaan 850 hPa tasolta ja 50 tuntia kyselyajankohdasta eteenpäin.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • pressurePainearvo Kyselyparametrilla määritellään painetaso, jolta dataarvoja palautetaan.
 • Harmonie Painepinta Piste-ennuste 'timevaluepair'-muodossa (fmi::forecast::harmonie::pressure::point::timevaluepair)

  Tällä tallennettulla kyselyllä voidaan hakea Harmonie painepinta sääennuste pisteeseen 'timevaluepair'-muodossa. Ennustemallin data kattaa Skandinavian alueen ja arvoja on saatavilla painepinnoilta 300, 500, 700, 850, 925, 1000 hPa. Uusi ennusteajo tulee saataville joka 6. tunti. Paikka tulee määrittää joko paikannimenä (place), geoid arvona (geoid) tai koordinaattiparina (latlon). Oletuksena dataa palautetaan 850 hPa tasolta ja 50 tuntia kyselyajankohdasta eteenpäin.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • pressurePainearvo Kyselyparametrilla määritellään painetaso, jolta dataarvoja palautetaan.
 • Harmonie Scandinavian Pintaennuste Hilana (fmi::forecast::harmonie::surface::grid)

  Tällä tallennettulla kyselyllä voidaan hakea Harmonie pintasääennusteen hiladataa GRIB tai NetCDF formaaatissa. Ennustemallin data kattaa Skandinavian alueen. Uusi ennusteajo tulee saataville joka 6. tunti. Oletuksena kaikki suureet ja ajanhetket on valittu.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2017-07-07T07:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2017-07-07T07:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletusarvoisesti: Pressure,GeopHeight,Temperature,DewPoint,Humidity,WindDirection, WindSpeedMS,WindUMS,WindVMS,PrecipitationAmount,TotalCloudCover,LowCloudCover, MediumCloudCover,HighCloudCover,RadiationGlobal,RadiationGlobalAccumulation, RadiationNetSurfaceLWAccumulation,RadiationNetSurfaceSWAccumulation, RadiationSWAccumulation,Visibility,WindGust,Cape
  • formatDataformaatti. Suureiden palautusformaatti tai tiedostomuoto. Saatavilla olevia tiedostomuotoja ovat grib2 ja netcdf. Oletusformaatti on grib2.
 • Harmonie Maanpinta Piste-ennuste 'multipointcoverage'-muodossa (fmi::forecast::harmonie::surface::point::multipointcoverage)

  Tällä tallennettulla kyselyllä voidaan hakea Harmonie maanpintatason sääennuste pisteeseen 'multipointcoverage'-muodossa. Ennustemallin data kattaa Skandinavian alueen. Uusi ennusteajo tulee saataville joka 6. tunti. Paikka tulee määrittää joko paikannimenä (place), geoid arvona (geoid) tai koordinaattiparina (latlon). Oletuksena dataa palautetaan 50 tuntia kyselyajankohdasta eteenpäin.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • Harmonie Maanpinta piste-ennuste 'simple feature'-muodossa (fmi::forecast::harmonie::surface::point::simple)

  Tällä tallennettulla kyselyllä voidaan hakea Harmonie maanpintatason sääennuste pisteeseen 'simple feature'-muodossa. Ennustemallin data kattaa Skandinavian alueen. Uusi ennusteajo tulee saataville joka 6. tunti. Paikka tulee määrittää joko paikannimenä (place), geoid arvona (geoid) tai koordinaattiparina (latlon). Oletuksena dataa palautetaan 50 tuntia kyselyajankohdasta eteenpäin.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • Harmonie Maanpinta Piste-ennuste 'timevaluepair'-muodossa (fmi::forecast::harmonie::surface::point::timevaluepair)

  Tällä tallennettulla kyselyllä voidaan hakea Harmonie maanpintatason sääennuste pisteeseen 'timevaluepair'-muodossa. Ennustemallin data kattaa Skandinavian alueen. Uusi ennusteajo tulee saataville joka 6. tunti. Paikka tulee määrittää joko paikannimenä (place), geoid arvona (geoid) tai koordinaattiparina (latlon). Oletuksena dataa palautetaan 50 tuntia kyselyajankohdasta eteenpäin.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • HBM-virtausmalli hilana (fmi::forecast::hbm::grid)

  HBM-ennustemalli tarjoaa virtaus- ja meriveden lämpötilaennusteen hilana GRIB-formaatissa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • formatDataformaatti. Suureiden palautusformaatti tai tiedostomuoto. Saatavilla olevia tiedostomuotoja ovat grib1, grib2 ja netcdf. Oletusformaatti on grib2.
  • levelsVertikaalitaso Meren vertikaalitasot pilkulla erotettuna (Esimerkiksi 0,100,200). Saatavilla olevia tasoja ovat 0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,150,200,300,400. Oletuksena palautetaan taso 0.
 • HBM-virtausmalli piste-ennusteena (fmi::forecast::hbm::point::multipointcoverage)

  HBM-ennustemalli tarjoaa virtaus- ja meriveden lämpötilaennusteen. Tämä tallennettu kysely tarjoaa data piste-ennusteen 'multipointcoverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • HBM-virtausmalli piste-ennusteena (fmi::forecast::hbm::point::simple)

  HBM-ennustemalli tarjoaa virtaus- ja meriveden lämpötilaennusteen. Tämä tallennettu kysely tarjoaa data piste-ennusteen 'simple feature'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • HBM-virtausmalli piste-ennusteena (fmi::forecast::hbm::point::timevaluepair)

  HBM-ennustemalli tarjoaa virtaus- ja meriveden lämpötilaennusteen. Tämä tallennettu kysely tarjoaa data piste-ennusteena aika-arvopareina.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • timezoneAikavyöhyke Datapisteen aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Helsinki multi-category ice model datahila. (fmi::forecast::helmi::grid)

  Tämä tallennettu kysely palauttaa HELMI ennusteen käsittelemättömät suureet hilamuodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • producerTuottaja Datan tuottava malli tai prosessi.
  • starttimeAlkuaika Parametri starttime määrittelee aikajakson alkuajan ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Parametri endtime määrittelee aikajakson loppuajan ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • parametersParametrit Parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena palautettavia parametreja ovat IceConcentration, NorthwardIceVelocity, EastwardIceVelocity, MeanIceThickness.
  • bboxAluerajaus Aluerajauksen sisäpuolinen alue palautetaan (minimi pituusaste, minimi leveysaste, maksimi pituusaste, maksimi leveysaste). Oletus rajaus on 16.7168,56.7416,30.51542,65.99345.
  • formatDataformaatti. Suureiden palautusformaatti tai tiedostomuoto. Saatavilla olevia tiedostomuotoja ovat grib1, grib2 ja netcdf. Oletusformaatti on General Regularly-distributed Information in Binary form edition 2 (GRIB2).
 • Hydrodynaaminen virtausmalli hilana (fmi::forecast::hydrodyn::grid)

  Hydrodynaaminen ennustemalli tarjoaa virtaus- ja meriveden lämpötilaennusteen hilana GRIB-formaatissa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • formatDataformaatti. Suureiden palautusformaatti tai tiedostomuoto. Saatavilla olevia tiedostomuotoja ovat grib1, grib2 ja netcdf. Oletusformaatti on grib2.
  • levelsVertikaalitaso Meren vertikaalitasot pilkulla erotettuna (Esimerkiksi 0,100,200). Saatavilla olevia tasoja ovat 0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,150,200,300,400. Oletuksena palautetaan taso 0.
 • Hydrodynaaminen virtausmalli piste-ennusteena (fmi::forecast::hydrodyn::point::multipointcoverage)

  Hydrodynaaminen ennustemalli tarjoaa virtaus- ja meriveden lämpötilaennusteen. Tämä tallennettu kysely tarjoaa data piste-ennusteen 'multipointcoverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • Hydrodynaaminen virtausmalli piste-ennusteena (fmi::forecast::hydrodyn::point::simple)

  Hydrodynaaminen ennustemalli tarjoaa virtaus- ja meriveden lämpötilaennusteen. Tämä tallennettu kysely tarjoaa data piste-ennusteen 'simple feature'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • Hydrodynaaminen virtausmalli piste-ennusteena (fmi::forecast::hydrodyn::point::timevaluepair)

  Hydrodynaaminen ennustemalli tarjoaa virtaus- ja meriveden lämpötilaennusteen. Tämä tallennettu kysely tarjoaa data piste-ennusteena aika-arvopareina.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • timezoneAikavyöhyke Datapisteen aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • OAAS merivedenkorkeusennuste pisteeseen (fmi::forecast::oaas::sealevel::point::multipointcoverage)

  OAAS-ennustemalli tarjoaa merivedenkorkeusennustetta pisteisiin. Tämä kysely tarjoaa dataa pisteeseen 'multipointcoverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
 • OAAS merivedenkorkeusennuste pisteeseen (fmi::forecast::oaas::sealevel::point::simple)

  OAAS-ennustemalli tarjoaa merivedenkorkeusennustetta pisteisiin. Tämä kysely tarjoaa dataa pisteeseen 'simple feature'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • OAAS merivedenkorkeusennuste pisteeseen (fmi::forecast::oaas::sealevel::point::timevaluepair)

  OAAS-ennustemalli tarjoaa merivedenkorkeusennustetta pisteisiin. Tämä kysely tarjoaa dataa pisteeseen aika-arvopareina.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • timezoneAikavyöhyke Datapisteen aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • OAAS merivedenkorkeusennuste pisteeseen (fmi::forecast::sealevel::point::multipointcoverage)

  OAAS-ennustemalli tarjoaa merivedenkorkeusennustetta pisteisiin. Tämä kysely tarjoaa dataa pisteeseen 'multipointcoverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
 • OAAS merivedenkorkeusennuste pisteeseen (fmi::forecast::sealevel::point::simple)

  OAAS-ennustemalli tarjoaa merivedenkorkeusennustetta pisteisiin. Tämä kysely tarjoaa dataa pisteeseen 'simple feature'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • OAAS merivedenkorkeusennuste pisteeseen (fmi::forecast::sealevel::point::timevaluepair)

  OAAS-ennustemalli tarjoaa merivedenkorkeusennustetta pisteisiin. Tämä kysely tarjoaa dataa pisteeseen aika-arvopareina.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • timezoneAikavyöhyke Datapisteen aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • SILAM ilmanlaatuennuste hilana (fmi::forecast::silam::airquality::surface::grid)

  SILAM (System for Integrated modeLling of Atmospheric coMposition) on leviämismalli, joka on kehitetty ilmakehän koostumuksen ja ilmanlaadun arvioimiseksi sekä hätätilannepäätöksien tueksi. Tämä tallennettu kysely palauttaa ilmanlaatuennusteen keskeisimmille ympäristön haitallisille aineille: CO, NO, NO2, O3, SO2, PM10 ja PM25. Ennustemalllin data kattaa Euroopan alueen. Uusi ennusteajo tulee saataville kerran vuorokaudessa. Ennustedata palautetaan hilana NetCDF tiedostona.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2017-01-25T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2017-01-25T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
 • SILAM ilmanlaatu piste-ennusteena (fmi::forecast::silam::airquality::surface::point::multipointcoverage)

  SILAM (System for Integrated modeLling of Atmospheric coMposition) on leviämismalli, joka on kehitetty ilmakehän koostumuksen ja ilmanlaadun arvioimiseksi sekä hätätilannepäätöksien tueksi. Tämä tallennettu kysely palauttaa ilmanlaatuennusteen keskeisimmille ympäristön haitallisille aineille: CO, NO, NO2, O3, SO2, PM10 ja PM25. Ennustemalllin data kattaa Euroopan alueen. Uusi ennusteajo tulee saataville kerran vuorokaudessa. Ennustedata palautetaan 'multi point coverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2017-01-25T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2017-01-25T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina.
  • parametersMeteorologiset parametrit Ilmanlaatu parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • SILAM ilmanlaatu 'simple feature'-muodossa (fmi::forecast::silam::airquality::surface::point::simple)

  SILAM (System for Integrated modeLling of Atmospheric coMposition) on leviämismalli, joka on kehitetty ilmakehän koostumuksen ja ilmanlaadun arvioimiseksi sekä hätätilannepäätöksien tueksi. Tämä tallennettu kysely palauttaa ilmanlaatuennusteen keskeisimmille ympäristön haitallisille aineille: CO, NO, NO2, O3, SO2, PM10 ja PM25. Ennustemalllin data kattaa Euroopan alueen. Uusi ennusteajo tulee saataville kerran vuorokaudessa. Ennustedata palautetaan 'simple feature'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2017-01-25T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2017-01-25T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina.
  • parametersMeteorologiset parametrit Ilmanlaatu parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • SILAM ilmanlaatu 'timevaluepair'-muodossa (fmi::forecast::silam::airquality::surface::point::timevaluepair)

  SILAM (System for Integrated modeLling of Atmospheric coMposition) on leviämismalli, joka on kehitetty ilmakehän koostumuksen ja ilmanlaadun arvioimiseksi sekä hätätilannepäätöksien tueksi. Tämä tallennettu kysely palauttaa ilmanlaatuennusteen keskeisimmille ympäristön haitallisille aineille: CO, NO, NO2, O3, SO2, PM10 ja PM25. Ennustemalllin data kattaa Euroopan alueen. Uusi ennusteajo tulee saataville kerran vuorokaudessa. Ennustedata palautetaan 'timevaluepair'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2017-01-25T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO 8601 muodossa (esim. 2017-01-25T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina.
  • parametersMeteorologiset parametrit Ilmanlaatu parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • WAM-aaltomalli hilana (fmi::forecast::wam::grid)

  WAM-ennustemalli tarjoaa aallonkorkeusennusteen hilana GRIB-formaatissa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
 • WAM-aaltomalli pisteeseen (fmi::forecast::wam::point::multipointcoverage)

  WAM-ennustemalli tarjoaa aallonkorkeusennusteen. Tämä kysely tarjoaa dataa pisteeseen 'multipointcoverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
 • WAM-aaltomalli pisteeseen (fmi::forecast::wam::point::simple)

  WAM-ennustemalli tarjoaa aallonkorkeusennusteen. Tämä kysely tarjoaa dataa pisteeseen 'simple feature'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
 • WAM-aaltomalli pisteeseen (fmi::forecast::wam::point::timevaluepair)

  WAM-ennustemalli tarjoaa aallonkorkeusennusteen. Tämä kysely tarjoaa dataa pisteeseen aika-arvopareina. Paikka tulee määrittää joko geoid:nä (geoid) tai koordinaatteina (latlon).

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • timezoneAikavyöhyke Datapisteen aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Ilmanlaatuhavaintojen tuntiarvot (fmi::observations::airquality::hourly::multipointcoverage)

  Ilmanlaatuhavainnot Ilmatieteen laitoksen havaintoasemilta tunnin välein. Oletuksena dataa palautetaan kaikilta havaintoasemilta 24 tunnin ajalta pyyntöhetkestä taaksepäin. Data palautetaan 'multipointcoverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2015-03-13T10:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2015-03-13T12:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Havaintoparametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 24,60,25,61
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Helsinki).
  • fmisidHavaintoaseman id. Ilmatieteen laitoksen määrittelemä havaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
 • Ilmanlaatuhavaintojen tuntiarvot (fmi::observations::airquality::hourly::simple)

  Ilmanlaatuhavainnot Ilmatieteen laitoksen havaintoasemilta tunnin välein. Oletuksena dataa palautetaan kaikilta havaintoasemilta 24 tunnin ajalta pyyntöhetkestä taaksepäin. Data palautetaan 'simple feature'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2015-03-13T10:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2015-03-13T12:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Havaintoparametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 24,60,25,61
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Helsinki).
  • fmisidHavaintoaseman id. Ilmatieteen laitoksen määrittelemä havaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Ilmanlaatuhavaintojen tuntiarvot (fmi::observations::airquality::hourly::timevaluepair)

  Ilmanlaatuhavainnot Ilmatieteen laitoksen havaintoasemilta tunnin välein. Oletuksena dataa palautetaan kaikilta havaintoasemilta 24 tunnin ajalta pyyntöhetkestä taaksepäin. Data palautetaan 'timevaluepair'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2015-03-13T10:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2015-03-13T12:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Havaintoparametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 24,60,25,61
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Helsinki).
  • fmisidHavaintoaseman id. Ilmatieteen laitoksen määrittelemä havaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Veden suolaisuus- ja lämpötilahavainnot (fmi::observations::ctd::multipointcoverage)

  Merellä vakiopisteissä mitattuja lämpötila- ja suolaisuusprofiileja (CTD-havaintoja). Saatavilla olevia parametreja ovat veden lämpötila, suolaisuus, sähkönjohtavuus, ja tiheysäänen nopeus paineen (vastaa suunnilleen syvyyttä) funkiona. Data palautetaan 'multipointcoverage'-tyyppisenä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Veden suolaisuus- ja lämpötilahavainnot (fmi::observations::ctd::timevaluepair)

  Merellä vakiopisteissä mitattuja lämpötila- ja suolaisuusprofiileja (CTD-havaintoja). Saatavilla olevia parametreja ovat veden lämpötila, suolaisuus, sähkönjohtavuus, ja tiheysäänen nopeus paineen (vastaa suunnilleen syvyyttä) funkiona. Data palautetaan aika-arvopareina.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Salamaniskut (fmi::observations::lightning::multipointcoverage)

  Vastaus sisältää kaikki Pohjois-Euroopassa havaitut salamaniskut. Materiaali koostuu enimmäkseen maaiskuista, mutta myös osa pilvisalamoista on mukana.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
 • Salamaniskut (fmi::observations::lightning::simple)

  Vastaus sisältää kaikki Pohjois-Euroopassa havaitut salamaniskut. Materiaali koostuu enimmäkseen maaiskuista, mutta myös osa pilvisalamoista on mukana.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
 • Meriveden Lämpötilan Päivittäiset Tilastoarvot (fmi::observations::mareograph::daily::multipointcoverage)

  Meriveden päivittäinen lämpötilan keskiarvo, minimi ja maksimimi 14 pisteestä. Oletuksena dataa palautetaan 744 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Data palautetaan 'multipointcoverage'-tyyppisenä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Meriveden Lämpötilan Päivittäiset Tilastoarvot (fmi::observations::mareograph::daily::simple)

  Meriveden päivittäinen lämpötilan keskiarvo, minimi ja maksimimi 14 pisteestä. Oletuksena dataa palautetaan 744 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Data palautetaan 'simple feature'-tyyppisenä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Meriveden Lämpötilan Päivittäiset Tilastoarvot (fmi::observations::mareograph::daily::timevaluepair)

  Meriveden päivittäinen lämpötilan keskiarvo, minimi ja maksimimi 14 pisteestä. Oletuksena dataa palautetaan 744 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Data palautetaan aika-arvo-pareina.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Mareografihavainnot (fmi::observations::mareograph::instant::multipointcoverage)

  Merivedenkorkeus- ja lämpötilahavainnot 14 pisteestä. Aika-askel on 1 minuutti. Data palautetaan 'multipointcoverage'-tyyppisenä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Mareografihavainnot (fmi::observations::mareograph::instant::simple)

  Merivedenkorkeus- ja lämpötilahavainnot 14 pisteestä. Aika-askel on 1 minuutti. Data palautetaan 'simple feature'-tyyppisenä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Mareografihavainnot (fmi::observations::mareograph::instant::timevaluepair)

  Merivedenkorkeus- ja lämpötilahavainnot 14 pisteestä. Aika-askel on 1 minuutti. Data palautetaan aika-arvo-pareina.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Säähavaintoaineiston vedenkorkeuden ja lämpötilan kuukausikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta. (fmi::observations::mareograph::monthly::30year::multipointcoverage)

  Säähavaintoaineiston vedenkorkeuden ja lämpötilan kuukausikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta 1991 - 2020. Huomaa, että dataa on vain normaalijakson ensimmäisen vuoden kuukausien alussa. Oletuksena data palautetaan 15 pisteestä. Data palautetaan 'multipointcoverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena palautetaan kaikki parametrit.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Hanko).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Säähavaintoaineiston vedenkorkeuden ja lämpötilan kuukausikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta. (fmi::observations::mareograph::monthly::30year::simple)

  Säähavaintoaineiston vedenkorkeuden ja lämpötilan kuukausikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta 1991 - 2020. Huomaa, että dataa on vain normaalijakson ensimmäisen vuoden kuukausien alussa. Oletuksena data palautetaan 15 pisteestä. Data palautetaan 'simple feature'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena palautetaan kaikki parametrit.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Hanko).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Säähavaintoaineiston vedenkorkeuden ja lämpötilan kuukausikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta. (fmi::observations::mareograph::monthly::30year::timevaluepair)

  Säähavaintoaineiston vedenkorkeuden ja lämpötilan kuukausikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta 1991 - 2020. Huomaa, että dataa on vain normaalijakson ensimmäisen vuoden kuukausien alussa. Oletuksena data palautetaan 15 pisteestä. Data palautetaan 'timevaluepair'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena palautetaan kaikki parametrit.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Hanko).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Meriveden Lämpötilan Kuukausittaiset Tilastoarvot (fmi::observations::mareograph::monthly::multipointcoverage)

  Meriveden kuukausittainen lämpötilan keskiarvo, minimi ja maksimimi 14 pisteestä. Oletuksena dataa palautetaan viimeisen vuoden ajalta. Data palautetaan 'multipointcoverage'-tyyppisenä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Meriveden Lämpötilan Kuukausittaiset Tilastoarvot (fmi::observations::mareograph::monthly::simple)

  Meriveden kuukausittainen lämpötilan keskiarvo, minimi ja maksimimi 14 pisteestä. Oletuksena dataa palautetaan viimeisen vuoden ajalta. Data palautetaan 'simple feature'-tyyppisenä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Meriveden Lämpötilan Kuukausittaiset Tilastoarvot (fmi::observations::mareograph::monthly::timevaluepair)

  Meriveden kuukausittainen lämpötilan keskiarvo, minimi ja maksimimi 14 pisteestä. Oletuksena dataa palautetaan viimeisen vuoden ajalta. Data palautetaan aika-arvo-pareina.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Mareografihavainnot (fmi::observations::mareograph::multipointcoverage)

  Merivedenkorkeus- ja lämpötilahavainnot 14 pisteestä. Aika-askel on 60 minuuttia. Data palautetaan 'multipointcoverage'-tyyppisenä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Mareografihavainnot (fmi::observations::mareograph::simple)

  Merivedenkorkeus- ja lämpötilahavainnot 14 pisteestä. Aika-askel on 60 minuuttia. Data palautetaan 'simple feature'-tyyppisenä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Mareografihavainnot (fmi::observations::mareograph::timevaluepair)

  Merivedenkorkeus- ja lämpötilahavainnot 14 pisteestä. Aika-askel on 60 minuuttia. Data palautetaan aika-arvo-pareina.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Säähavaintoaineiston vedenkorkeuden vuosikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta. (fmi::observations::mareograph::yearly::30year::multipointcoverage)

  Säähavaintoaineiston vedenkorkeuden vuosikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta 1991 - 2020. Huomaa, että dataa on vain normaalijakson alussa. Oletuksena data palautetaan 13 pisteestä. Data palautetaan 'multipointcoverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena palautetaan kaikki parametrit.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Hanko).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Säähavaintoaineiston vedenkorkeuden vuosikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta. (fmi::observations::mareograph::yearly::30year::simple)

  Säähavaintoaineiston vedenkorkeuden vuosikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta 1991 - 2020. Huomaa, että dataa on vain normaalijakson alussa. Oletuksena data palautetaan 13 pisteestä. Data palautetaan 'simple feature'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena palautetaan kaikki parametrit.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Hanko).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Säähavaintoaineiston vedenkorkeuden vuosikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta. (fmi::observations::mareograph::yearly::30year::timevaluepair)

  Säähavaintoaineiston vedenkorkeuden vuosikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta 1991 - 2020. Huomaa, että dataa on vain normaalijakson alussa. Oletuksena data palautetaan 13 pisteestä. Data palautetaan 'timevaluepair'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena palautetaan kaikki parametrit.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Hanko).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Auringon säteilyhavaintoaineisto: auringon säteilyn minuuttiarvot. (fmi::observations::radiation::multipointcoverage)

  Säteilyhavainnot Suomen havaintoasemilta. Oletuksena dataa palautetaan 1 tunti pyyntöhetkestä taaksepäin ja kuntien Sodankylä, Jokioinen, Helsinki, Parainen, Vantaa, Jyväskylä, Sotkamo ja Utsjoki mittausasemilta. Data palautetaan 'multipointcoverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
 • Auringon säteilyhavaintoaineisto: auringon säteilyn minuuttiarvot. (fmi::observations::radiation::simple)

  Säteilyhavainnot Suomen havaintoasemilta. Oletuksena dataa palautetaan 1 tunti pyyntöhetkestä taaksepäin ja kuntien Sodankylä, Jokioinen, Helsinki, Parainen, Vantaa, Jyväskylä, Sotkamo ja Utsjoki mittausasemilta. Data palautetaan 'simple feature'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
 • Auringon säteilyhavaintoaineisto: auringon säteilyn minuuttiarvot. (fmi::observations::radiation::timevaluepair)

  Säteilyhavainnot Suomen havaintoasemilta. Oletuksena dataa palautetaan 1 tunti pyyntöhetkestä taaksepäin ja kuntien Sodankylä, Jokioinen, Helsinki, Parainen, Vantaa, Jyväskylä, Sotkamo ja Utsjoki mittausasemilta. Data palautetaan 'timevaluepair'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Manuaaliset merijäähavainnot (fmi::observations::seaice::manual::timevaluepair)

  Manuaalisesti tehdyt merijäähavainnot Itämereltä. Oletuksena havaintoja palautetaan 30 päivää pyyntöhetkestä taaksepäin. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox/latlon) on pakollinen. Data palautetaan 'timevaluepair'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 63.890,22.943
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Maakerroksen havaintojen tuntiarvot (fmi::observations::soil::hourly::multipointcoverage)

  Maakerroksen minimi-, maksimi- ja keskiarvot havaintoasemilta tunnin välein. Oletuksena dataa palautetaan 12 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'multipointcoverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Havaintoparametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Salkola,Somero).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Maakerroksen havaintojen tuntiarvot (fmi::observations::soil::hourly::simple)

  Maakerroksen minimi-, maksimi- ja keskiarvot havaintoasemilta tunnin välein. Oletuksena dataa palautetaan 12 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'simple feature'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Havaintoparametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Salkola,Somero).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Maakerroksen havaintojen tuntiarvot (fmi::observations::soil::hourly::timevaluepair)

  Maakerroksen minimi-, maksimi- ja keskiarvot havaintoasemilta tunnin välein. Oletuksena dataa palautetaan 12 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'timevaluepair'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Havaintoparametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Salkola,Somero).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Meren pintalämpötilahavainnot (fmi::observations::surfacetemperature::daily::simple)

  Meriveden pintalämpötilahavainnot eri mittauspisteistä. Aika-askel on muuttuva ja riippuu mittauspisteestä. Data palautetaan 'simple feature'-tyyppisenä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Meren pintalämpötilahavainnot (fmi::observations::surfacetemperature::monthly::simple)

  Meriveden pintalämpötilahavainnot eri mittauspisteistä. Aika-askel on muuttuva ja riippuu mittauspisteestä. Data palautetaan 'simple feature'-tyyppisenä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Meren pintalämpötilahavainnot (fmi::observations::surfacetemperature::simple)

  Meriveden pintalämpötilahavainnot eri mittauspisteistä. Aika-askel on muuttuva ja riippuu mittauspisteestä. Data palautetaan 'simple feature'-tyyppisenä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Meriveden Lämpötilan Päivittäiset Tilastoarvot (fmi::observations::wave::daily::multipointcoverage)

  Meriveden päivittäinen lämpötilan keskiarvo, minimi ja maksimimi poijuilta. Oletuksena dataa palautetaan 744 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Data palautetaan multipointcoverage-formaatissa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Meriveden Lämpötilan Päivittäiset Tilastoarvot (fmi::observations::wave::daily::simple)

  Meriveden päivittäinen lämpötilan keskiarvo, minimi ja maksimimi poijuilta. Oletuksena dataa palautetaan 744 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Data palautetaan 'simple feature'-tyyppisenä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Meriveden Lämpötilan Päivittäiset Tilastoarvot (fmi::observations::wave::daily::timevaluepair)

  Meriveden päivittäinen lämpötilan keskiarvo, minimi ja maksimimi poijuilta. Oletuksena dataa palautetaan 744 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Data palautetaan aika-arvopareina.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Meriveden Lämpötilan Kuukausittaiset Tilastoarvot (fmi::observations::wave::monthly::multipointcoverage)

  Meriveden kuukaisittainen lämpötilan keskiarvo, minimi ja maksimimi poijuilta. Oletuksena dataa palautetaan viimeisen vuoden ajalta. Data palautetaan multipointcoverage-formaatissa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Meriveden Lämpötilan Kuukausittaiset Tilastoarvot (fmi::observations::wave::monthly::simple)

  Meriveden kuukaisittainen lämpötilan keskiarvo, minimi ja maksimimi poijuilta. Oletuksena dataa palautetaan viimeisen vuoden ajalta. Data palautetaan 'simple feature'-tyyppisenä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Meriveden Lämpötilan Kuukausittaiset Tilastoarvot (fmi::observations::wave::monthly::timevaluepair)

  Meriveden kuukaisittainen lämpötilan keskiarvo, minimi ja maksimimi poijuilta. Oletuksena dataa palautetaan viimeisen vuoden ajalta. Data palautetaan aika-arvopareina.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Aallokko- ja pintalämpötilahavainnot (fmi::observations::wave::multipointcoverage)

  Aallokko- ja pintalämpötilahavaintoja poijuilta. Saatavilla olevia parametreja ovat merkitsevä aallonkorkeus, aallokon tulosuunta, tulosuunnan hajonta, modaalinen periodi sekä vedenlämpötila. Osalta pojusta on saatavilla vain lämpötila. Aika-askel on 30 minuuttia. Data palautetaan 'multipointcoverage'-tyyppisenä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Aallokko- ja pintalämpötilahavainnot (fmi::observations::wave::simple)

  Aallokko- ja pintalämpötilahavaintoja poijuilta. Saatavilla olevia parametreja ovat merkitsevä aallonkorkeus, aallokon tulosuunta, tulosuunnan hajonta, modaalinen periodi sekä vedenlämpötila. Osalta pojusta on saatavilla vain lämpötila. Aika-askel on 30 minuuttia. Data palautetaan 'simple feature'-tyyppisenä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
 • Aallokko- ja pintalämpötilahavainnot (fmi::observations::wave::timevaluepair)

  Aallokko- ja pintalämpötilahavaintoja poijuilta. Saatavilla olevia parametreja ovat merkitsevä aallonkorkeus, aallokon tulosuunta, tulosuunnan hajonta, modaalinen periodi sekä vedenlämpötila. Osalta pojusta on saatavilla vain lämpötila. Aika-askel on 30 minuuttia. Data palautetaan aika-arvo-pareina.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Säähavainnot kaupunkeihin multipointcoverage muodossa. (fmi::observations::weather::cities::multipointcoverage)

  Säähavainnot Suomen kaupunkeihin multipointcoverage muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Parametri starttime määrittelee aikajakson alkuajan ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Parametri endtime määrittelee aikajakson loppuajan ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • timestepAika-askel minuutteina. Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
 • Säähavainnot kaupunkeihin simple feature muodossa. (fmi::observations::weather::cities::simple)

  Säähavainnot Suomen kaupunkeihin simple feature muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Parametri starttime määrittelee aikajakson alkuajan ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Parametri endtime määrittelee aikajakson loppuajan ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • timestepAika-askel minuutteina. Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
 • Säähavainnot kaupunkeihin aika-arvopareina. (fmi::observations::weather::cities::timevaluepair)

  Säähavainnot Suomen kaupunkeihin aika-arvopareina.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Parametri starttime määrittelee aikajakson alkuajan ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Parametri endtime määrittelee aikajakson loppuajan ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Säähavaintoaineisto: vuorokausiarvot (fmi::observations::weather::daily::multipointcoverage)

  Päiväkohtaiset säähavainnot suomen havaintoasemilta. Vakiona kysely palautta päivän sadekertymän, lämpötilan keskiarvon, lumensyvyyden sekä minimi- ja maksimilämpötilat. Oletuksena dataa palautetaan 744 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'multipointcoverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • Säähavaintoaineisto: vuorokausiarvot (fmi::observations::weather::daily::simple)

  Päiväkohtaiset säähavainnot suomen havaintoasemilta. Vakiona kysely palautta päivän sadekertymän, lämpötilan keskiarvon, lumensyvyyden sekä minimi- ja maksimilämpötilat. Oletuksena dataa palautetaan 744 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'simple feature'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • Säähavaintoaineisto: vuorokausiarvot (fmi::observations::weather::daily::timevaluepair)

  Päiväkohtaiset säähavainnot suomen havaintoasemilta. Vakiona kysely palautta päivän sadekertymän, lämpötilan keskiarvon, lumensyvyyden sekä minimi- ja maksimilämpötilat. Oletuksena dataa palautetaan 744 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'timevaluepair'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Drop-down luotaushavainnot (fmi::observations::weather::dropsonde::multipointcoverage)

  Tämä tallennettu kysely palauttaa drop-down luotaushavainnot multipointcoverage formaatissa. Oletuksena palautetaan dro-down luotaushavainnot kaikilta Suomen drop-down luotausasemilta 12 tunnin ajalta kyselyhetkestä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2017-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2017-02-27T00:00:00Z).
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset paraemtrit pilkulla erotettuna.
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 23,60,24,61
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Jokioinen).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • latestPalauta vain viimeisimmät mittaukset Jos vain viimeisimmät mittaukset halutaan palautettavan kullekin asemalle, käytä arvoa 'true' ja muussa tapauksessa 'false'.
  • altituderangeKorkeusväli Havaintojen metrinen korkeusväli jolta mittausarvoja palautetaan (minAltitude,maxAltitude). Esimerkiksi 5000.0,10000.0.
  • pressurerangePaineväli Havaintojen valinta paineväliltä yksikössä hPa (maxPressure,minPressure). Esimerkiksi 800.0,850.0
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::7904
 • Säähavaintoaineisto: tuntiarvot (fmi::observations::weather::hourly::multipointcoverage)

  Tuntikohtaiset säähavainnot suomen havaintoasemilta. Vakiona kysely palautta tunnin ilman lämpötilan keskiarvon, maksimin ja minimin, suhteellisen kosteuden keskiarvon, tuulen nopeuden keskiarvon ja 10 minuutin keskiarvojen maksimin ja minimin, tuulen suunnan keskiarvon, tuulen puuskanopeuden (3 sekunnin keskiarvo) maksimin, sademäärän, sateen intensiteetin maksimin, ilmanpaineen keskiarvon ja merkittävimmän sääkoodin. Oletuksena dataa palautetaan 24 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'multipointcoverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • Säähavaintoaineisto: tuntiarvot (fmi::observations::weather::hourly::simple)

  Tuntikohtaiset säähavainnot suomen havaintoasemilta. Vakiona kysely palautta tunnin ilman lämpötilan keskiarvon, maksimin ja minimin, suhteellisen kosteuden keskiarvon, tuulen nopeuden keskiarvon ja 10 minuutin keskiarvojen maksimin ja minimin, tuulen suunnan keskiarvon, tuulen puuskanopeuden (3 sekunnin keskiarvo) maksimin, sademäärän, sateen intensiteetin maksimin, ilmanpaineen keskiarvon ja merkittävimmän sääkoodin. Oletuksena dataa palautetaan 24 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'simple'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Säähavaintoaineisto: tuntiarvot (fmi::observations::weather::hourly::timevaluepair)

  Tuntikohtaiset säähavainnot suomen havaintoasemilta. Vakiona kysely palautta tunnin ilman lämpötilan keskiarvon, maksimin ja minimin, suhteellisen kosteuden keskiarvon, tuulen nopeuden keskiarvon ja 10 minuutin keskiarvojen maksimin ja minimin, tuulen suunnan keskiarvon, tuulen puuskanopeuden (3 sekunnin keskiarvo) maksimin, sademäärän, sateen intensiteetin maksimin, ilmanpaineen keskiarvon ja merkittävimmän sääkoodin. Oletuksena dataa palautetaan 24 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'timevaluepair'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Hetkelliset säähavaintoarvot profiilina mastoista (fmi::observations::weather::mast::multipointcoverage)

  Tämä tallennettu kysely palauttaa hetkelliset säähavaintoarvot profiilina mastoista multipointcoverage formaatissa. Oletuksena palautetaan kaikkien suureiden uusimmat havainnot 10 minuutin aikaresoluutiolla. Ainakin yksi paikka on annettava.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Rovaniemi).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • Säähavaintoaineiston kuukausikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta (fmi::observations::weather::monthly::30year::multipointcoverage)

  Säähavaintoaineiston kuukausikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta. Oletuksena dataa palautetaan 1991 - 2020 vertailukaudelta. Saatavilla on seuraavat vertailukaudet: 1971 - 2000, 1981 - 2010, 1991 - 2020. Huomaa, että dataa on vain normaalijakson alussa. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'multipointcoverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena palautetaan kaikki parametrit.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Hanko).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Säähavaintoaineiston kuukausikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta (fmi::observations::weather::monthly::30year::simple)

  Säähavaintoaineiston kuukausikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta. Oletuksena dataa palautetaan 1991 - 2020 vertailukaudelta. Saatavilla on seuraavat vertailukaudet: 1971 - 2000, 1981 - 2010, 1991 - 2020. Huomaa, että dataa on vain normaalijakson alussa. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'simple feature'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena palautetaan kaikki parametrit.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Hanko).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Säähavaintoaineiston kuukausikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta (fmi::observations::weather::monthly::30year::timevaluepair)

  Säähavaintoaineiston kuukausikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta. Oletuksena dataa palautetaan 1991 - 2020 vertailukaudelta. Saatavilla on seuraavat vertailukaudet: 1971 - 2000, 1981 - 2010, 1991 - 2020. Huomaa, että dataa on vain normaalijakson alussa. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'timevaluepair'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena palautetaan kaikki parametrit.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Hanko).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Säähavaintoaineisto: kuukausiarvot (fmi::observations::weather::monthly::grid)

  Kuukausittaiset sademäärät ja keskilämpötilat hilaan interpoloituna. Data palautetaan GRIB-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
 • Säähavaintoaineisto: kuukausiarvot (fmi::observations::weather::monthly::multipointcoverage)

  Kuukausikohtaiset säähavainnot suomen havaintoasemilta. Vakiona kysely palautta kuukauden sadekertymän ja keskilämpötilan. Oletuksena dataa palautetaan viimeisen vuoden ajalta. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'multipointcoverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • Säähavaintoaineisto: kuukausiarvot (fmi::observations::weather::monthly::simple)

  Kuukausikohtaiset säähavainnot suomen havaintoasemilta. Vakiona kysely palautta kuukauden sadekertymän ja keskilämpötilan. Oletuksena dataa palautetaan viimeisen vuoden ajalta. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'simple feature'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • Säähavaintoaineisto: kuukausiarvot (fmi::observations::weather::monthly::timevaluepair)

  Kuukausikohtaiset säähavainnot suomen havaintoasemilta. Vakiona kysely palautta kuukauden sadekertymän ja keskilämpötilan. Oletuksena dataa palautetaan viimeisen vuoden ajalta. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'timevaluepair'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Hetkelliset säähavaintoarvot (fmi::observations::weather::multipointcoverage)

  Reaaliaikaiset säähavainnot suomen havaintoasemilta. Vakiona kysely palautta tuulennopeuden ja -suunnan, puuskanopeuden, ilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden, kastepisteen, paineen (merenpinnan tasolla), tunnin sademäärän, näkyvyyden ja pilvisyyden. Oletuksena dataa palautetaan 12 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'multipointcoverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • Hetkelliset säähavaintoarvot (fmi::observations::weather::simple)

  Reaaliaikaiset säähavainnot suomen havaintoasemilta. Vakiona kysely palautta tuulennopeuden ja -suunnan, puuskanopeuden, ilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden, kastepisteen, paineen (merenpinnan tasolla), tunnin sademäärän, näkyvyyden ja pilvisyyden. Oletuksena dataa palautetaan 12 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'simple feature'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
 • Luotaushavainnot (fmi::observations::weather::sounding::multipointcoverage)

  Tämä tallennettu kysely palauttaa luotaushavainnot multipointcoverage formaatissa. Oletuksena palautetaan luotaushavainnot kaikilta Suomen luotausasemilta 12 tunnin ajalta kyselyhetkestä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2017-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2017-02-27T00:00:00Z).
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset paraemtrit pilkulla erotettuna.
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 23,60,24,61
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Jokioinen).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • latestPalauta vain viimeisimmät luotaukset Jos vain viimeisimmät luotaukset halutaan palautettavan kullekin asemalle, käytä arvoa 'true' ja muussa tapauksessa 'false'.
  • altituderangeKorkeusväli Luotauksen metrinen korkeusväli jolta mittausarvoja palautetaan (minAltitude,maxAltitude). Esimerkiksi 5000.0,10000.0.
  • pressurerangePaineväli Luotausarvojen valinta paineväliltä yksikössä hPa (maxPressure,minPressure). Esimerkiksi 800.0,850.0
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::7904
  • soundingtypeLuotauksen tyyppi Luotauksen tyyppi
 • Hetkelliset säähavaintoarvot (fmi::observations::weather::timevaluepair)

  Reaaliaikaiset säähavainnot suomen havaintoasemilta. Vakiona kysely palautta ilman lämpötilan, tuulen nopeuden, puuskanopeuden, tuulen suunnan, suhteellisen kosteuden, kastepisteen, tunnin sademäärän, sateen intensiteetin, lumensyvyys, paineen (merenpinnan tasolla) ja näkyvyyden. Oletuksena dataa palautetaan 12 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'timevaluepair'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Säähavaintoaineiston vuosikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta (fmi::observations::weather::yearly::30year::multipointcoverage)

  Säähavaintoaineiston vuosikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta. Oletuksena dataa palautetaan 1991 - 2020 vertailukaudelta. Saatavilla on seuraavat vertailukaudet: 1971 - 2000, 1981 - 2010, 1991 - 2020. Huomaa, että dataa on vain normaalijakson alussa. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'multipointcoverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena palautetaan kaikki parametrit.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Hanko).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Säähavaintoaineiston vuosikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta (fmi::observations::weather::yearly::30year::simple)

  Säähavaintoaineiston vuosikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta. Oletuksena dataa palautetaan 1991 - 2020 vertailukaudelta. Saatavilla on seuraavat vertailukaudet: 1971 - 2000, 1981 - 2010, 1991 - 2020. Huomaa, että dataa on vain normaalijakson alussa. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'simple feature'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena palautetaan kaikki parametrit.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Hanko).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Säähavaintoaineiston vuosikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta (fmi::observations::weather::yearly::30year::timevaluepair)

  Säähavaintoaineiston vuosikeskiarvot 30-vuoden vertailujaksolta. Oletuksena dataa palautetaan 1991 - 2020 vertailukaudelta. Saatavilla on seuraavat vertailukaudet: 1971 - 2000, 1981 - 2010, 1991 - 2020. Huomaa, että dataa on vain normaalijakson alussa. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/wmo/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'timevaluepair'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena palautetaan kaikki parametrit.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Hanko).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • wmoHaettavan paikan wmo. Haettavan paikan wmo-koodi.
  • latlonPaikan koordinaatit Paikan koordinaatit (lat,lon). Esimerkiksi 61.2,21
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Tutkat (fmi::radar)

  Kaikki saatavilla olevat tutkakuvat viimeisen tunnin ajalta.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat,srs). Esimerkiksi 21,61,22,62,epsg::4326
 • Tutkaheijastavuustekijä, tutkayhdistelmä (fmi::radar::composite::dbz)

  Tutkaheijastuvuustekijä (dbz) Suomen kattavana yhdistelmänä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat,srs). Esimerkiksi 21,61,22,62,epsg::4326
 • Sateen intensiteetti, tutkayhdistelmä (fmi::radar::composite::rr)

  Sateen intensiteetti (rr) Suomen kattavana yhdistelmänä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat,srs). Esimerkiksi 21,61,22,62,epsg::4326
 • Sateen 12 tunnin kertymä, tutkayhdistelmä (fmi::radar::composite::rr12h)

  Sateen kahdentoista tunnin kertymä (rr12h) Suomen kattavana yhdistelmänä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat,srs). Esimerkiksi 21,61,22,62,epsg::4326
 • Sateen tuntikertymä, tutkayhdistelmä (fmi::radar::composite::rr1h)

  Sateen tuntikertymä (rr1h) Suomen kattavana yhdistelmänä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat,srs). Esimerkiksi 21,61,22,62,epsg::4326
 • Sateen vuorokausikertymä, tutkayhdistelmä (fmi::radar::composite::rr24h)

  Sateen vuorokausikertymä (rr24h) Suomen kattavana yhdistelmänä.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat,srs). Esimerkiksi 21,61,22,62,epsg::4326
 • Tutkaheijastavuustekijä, yksittäinen tutka (fmi::radar::single::dbz)

  Tutkaheijastuvuustekijä (dbz) yksittäisiltä tutkilta.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat,srs). Esimerkiksi 21,61,22,62,epsg::4326
  • elevationKorkeus Korkeus.
 • Pilvenkorkeus, yksittäiset tutkat (fmi::radar::single::etop_20)

  Pilvenkorkeus 20 (etop_20) yksittäisiltä tutkilta.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat,srs). Esimerkiksi 21,61,22,62,epsg::4326
 • Sateen olomuoto, yksittäiset tutkat (fmi::radar::single::hclass)

  Sateen olomuoto (hclass) yksittäisiltä tutkilta.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat,srs). Esimerkiksi 21,61,22,62,epsg::4326
 • Tuulen säteisnopeus, yksittäiset tutkat (fmi::radar::single::vrad)

  Tuulen säteisnopeus (vrad) yksittäisiltä tutkilta.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat,srs). Esimerkiksi 21,61,22,62,epsg::4326
 • Hilatar mallin maanpintatason laskeumadata (fmi::transportmodel::hilatar::surface::scandinavia::grid)

  Tämä tallennettu kysely palauttaa typpi ja rikki yhdisteideiden simuloidun laskeuman Skandinavian alueella halutulta aikaväliltä yksikössä mg / m2 rikkinä tai typpenä. Data on saatavilla NetCDF tiedostoformaatissa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Parametri starttime määrittelee aikajakson alkuajan ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Parametri endtime määrittelee aikajakson loppuajan ISO 8601 muodossa (esim. 2012-02-28T00:00:00Z).
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • bboxAluerajaus Aluerajauksen sisäpuolinen alue palautetaan. Esimerkiksi: 19.1,59.7,31.7,70.1 (minLon,minLat,maxLon,maxLat).
 • GetDataSetById (GetDataSetById)

  GetDataSetById palauttaa INSPIRE-datasettejä. Mahdolliset datasetit löydät catalog.fmi.fi-palvelusta.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • datasetidData setin ID Määritää haettavan datasetin id:n.
 • Hetkelliset tiesäähavaintoarvot (livi::observations::road::default::multipointcoverage)

  Reaaliaikaiset tiesäähavainnot tiesäähavaintoasemilta. Oletuksena palautetaan perussäätiedot 20 minuuttia pyyntöhetkestä taaksepäin. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'multipointcoverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62.
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Helsinki).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista (place/fmisid/geoid). Oletuksena palautetaan yhden paikka.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
 • Hetkelliset tiesäähavaintoarvot (livi::observations::road::default::simple)

  Reaaliaikaiset tiesäähavainnot tiesäähavaintoasemilta. Oletuksena palautetaan perussäätiedot 20 minuuttia pyyntöhetkestä taaksepäin. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'simple feature'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62.
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Helsinki).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista (place/fmisid/geoid). Oletuksena palautetaan yhden paikka.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
 • Hetkelliset tiesäähavaintoarvot (livi::observations::road::default::timevaluepair)

  Reaaliaikaiset tiesäähavainnot tiesäähavaintoasemilta. Oletuksena palautetaan oleellisimmat tiesääparametrit 20 minuuttia pyyntöhetkestä taaksepäin. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/bbox) on pakollinen. Data palautetaan aika-arvopareina.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62.
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Rovaniemi).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista (place/fmisid/geoid). Oletuksena palautetaan yksi paikka.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Hetkelliset tiesäähavaintoarvot (livi::observations::road::finland::multipointcoverage)

  Reaaliaikaiset tiesäähavainnot Suomen tiesäähavaintoasemilta. Oletuksena palautetaan oleelliset tiesääparametrit 20 minuuttia pyyntöhetkestä taaksepäin. Data palautetaan 'multipointcoverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena on valittu oleelliset tiesääparametrit.
 • Hetkelliset tiesäähavaintoarvot (livi::observations::road::finland::simple)

  Reaaliaikaiset tiesäähavainnot Suomen tiesäähavaintoasemilta. Oletuksena palautetaan oleelliset tiesääparametrit 20 minuuttia pyyntöhetkestä taaksepäin. Data palautetaan 'simple feature'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena on valittu oleelliset tiesääparametrit.
 • Hetkelliset tiesäähavaintoarvot (livi::observations::road::finland::timevaluepair)

  Reaaliaikaiset tiesäähavainnot Suomen tiesäähavaintoasemilta. Oletuksena palautetaan oleelliset tiesääparametrit 20 minuuttia pyyntöhetkestä taaksepäin. Data palautetaan aika-arvopareina.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena on valittu oleelliset tiesääparametrit.
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Hetkelliset tiesäähavaintoarvot (livi::observations::road::multipointcoverage)

  Reaaliaikaiset tiesäähavainnot suomen tiesäähavaintoasemilta. Oletuksena dataa palautetaan 12 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'multipointcoverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena kaikki parametrit on valittu
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62.
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Utti).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista (place/fmisid/geoid). Oletuksena palautetaan yksi paikka.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
 • Hetkelliset tiesäähavaintoarvot (livi::observations::road::simple)

  Reaaliaikaiset tiesäähavainnot suomen tiesäähavaintoasemilta. Oletuksena dataa palautetaan 12 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/bbox) on pakollinen. Data palautetaan 'simple feature'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena kaikki parametrit on valittu
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62.
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Utti).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista (place/fmisid/geoid). Oletuksena palautetaan yksi paikka.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
 • Hetkelliset tiesäähavaintoarvot (livi::observations::road::timevaluepair)

  Reaaliaikaiset tiesäähavainnot suomen tiesäähavaintoasemilta. Oletuksena dataa palautetaan 12 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Vähintään yksi paikanmääre (geoid/place/fmisid/bbox) on pakollinen. Data palautetaan aika-arvopareina.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Meteorologiset parametrit pilkulla erotettuna. Oletuksena kaikki parametrit on valittu.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62.
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kokkola).
  • fmisidSäähavaintoaseman id. Säähavaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista (place/fmisid/geoid). Oletuksena palautetaan yksi paikka.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuudet (stuk::observations::air::radionuclide-activity-concentration::latest::multipointcoverage)

  Tämä tallennettu kysely palauttaa ainoastaan viimeisimmät ulkoilman radioaktiivisten aineiden mitatut pitoisuudet Suomen valvonta-asemilla kerätyistä näytteistä. Oletuksena kaikki Suomen valvonta-asemat on valittu ja mittaustuloksia etsitään 720 tunnin ajalta kyselyhetkestä taaksepäin. Oletusarvot on mahdollista kumota käyttämällä aikaa ja paikkaa koskevia hakuparametreja.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2015-04-20T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2015-04-21T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 27,64,28,65
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Savilahti,Kuopio).
  • fmisidHavaintoaseman id. Ilmatieteen laitoksen määrittelemä havaintoaseman id.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • crsTuloksessa käytettävä projektio Tuloksessa käytettävä projektio. Esimerkiksi EPSG::3067
 • Ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuudet (stuk::observations::air::radionuclide-activity-concentration::latest::simple)

  Tämä tallennettu kysely palauttaa ainoastaan viimeisimmät ulkoilman radioaktiivisten aineiden mitatut pitoisuudet Suomen valvonta-asemilla kerätyistä näytteistä. Oletuksena kaikki Suomen valvonta-asemat on vallittu ja mittaustuloksia etsitään 720 tunnin ajalta kyselyhetkestä taaksepäin. Oletusarvot on mahdollista kumota käyttämällä aikaa ja paikkaa koskevia hakuparametreja. Huomaa että tuloksen yksi member sisältää valvonta-aseman koordinaatit, keräysjakson loppuajan, nuklidikoodin ja nuklidin mitatun pitoisuuden.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2015-04-20T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2015-04-21T00:00:00Z).
  • nuclidesPalautettavat radionuclidit Viimeisimpien analyysien palautettavat radionuclidit pilkulla erotettuna (esimerkiksi Cs-137,Pb-210)
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 27,64,28,65
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Savilahti,Kuopio).
  • fmisidHavaintoaseman id. Ilmatieteen laitoksen määrittelemä havaintoaseman id.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • crsTuloksessa käytettävä projektio Tuloksessa käytettävä projektio. Esimerkiksi EPSG::3067
 • Ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuudet (stuk::observations::air::radionuclide-activity-concentration::multipointcoverage)

  Tämä tallennettu kysely palauttaa ulkoilman radioaktiivisten aineiden mitatut pitoisuudet Suomen valvonta-asemilla kerätyistä näytteistä. Oletuksena kaikki Suomen valvonta-asemat on valittu ja mittaustuloksia etsitään 720 tunnin ajalta kyselyhetkestä taaksepäon. Oletusarvot on mahdollista kumota käyttämällä aikaa ja paikkaa koskevia hakuparametreja.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2015-04-20T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2015-04-21T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 27,64,28,65
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Savilahti,Kuopio).
  • fmisidHavaintoaseman id. Ilmatieteen laitoksen määrittelemä havaintoaseman id.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • crsTuloksessa käytettävä projektio Tuloksessa käytettävä projektio. Esimerkiksi EPSG::3067
 • Ulkoisen säteilyn uusimmat annosnopeudet Suomessa (stuk::observations::external-radiation::latest::multipointcoverage)

  Tämä tallennettu kysely palauttaa viimeisimmät ulkoisen säteilyn annosnopeudet Suomen mittausasemilta. Automaattiset mittausasemat muodostavat valvontaverkon, joka mittaa ulkoisen säteilyn annosnopeutta eripuolilla Suomea. Valvontaverkon koostuu noin 255 mittausasemasta ja sen ylläpidosta vastaa Säteilyturvakeskus (STUK). Oletuksena viimeisimpiä mittausarvoja etsitään 24 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Tiedot palautetaan 'multipointcoverage'-muodossa. Oletusarvot on mahdollista kumota käyttämällä aikaa ja paikkaa koskevia hakuparametreja.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • fmisidFMI havaintoaseman id. Ilmatieteen laitoksen määrittelemä havaintoaseman id.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • crsTuloksessa käytettävä projektio Tuloksessa käytettävä projektio. Esimerkiksi EPSG::3067
 • Ulkoisen säteilyn uusimmat annosnopeudet Suomessa (stuk::observations::external-radiation::latest::simple)

  Tämä tallennettu kysely palauttaa viimeisimmät ulkoisen säteilyn annosnopeudet Suomen mittausasemilta. Ulkoisen säteilyn annosnopeudet mitataan automaattisella ulkoista säteilyä mittaavalla valvontaverkkolla, jota ylläpitää Säteilyturvakeskus (STUK) ja paikalliset palastuslaitokset. Verkko koostuu noin 255 mittausasemasta. Oletuksena viimeisimpiä mittausarvoja etsitään 24 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Data palautetaan 'simple'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • parametersMeteorologiset parametrit Suureparametrit pilkulla erotettuna.
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • fmisidFMI havaintoaseman id. Ilmatieteen laitoksen määrittelemä havaintoaseman id.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • crsTuloksessa käytettävä projektio Tuloksessa käytettävä projektio. Esimerkiksi EPSG::3067
 • Ulkoisen säteilyn annosnopeudet Suomessa (stuk::observations::external-radiation::multipointcoverage)

  Tämä tallennettu kysely palauttaa ulkoisen säteilyn annosnopeudet Suomen mittausasemilta. Automaattiset mittausasemat muodostavat valvontaverkon, joka mittaa ulkoisen säteilyn annosnopeutta eripuolilla Suomea. Valvontaverkon koostuu noin 255 mittausasemasta ja sen ylläpidosta vastaa Säteilyturvakeskus (STUK). Oletuksena dataa palautetaan 2 tuntia pyyntöhetkestä taaksepäin. Data palautetaan 'multipointcoverage'-muodossa. Oletusarvot on mahdollista kumota käyttämällä aikaa ja paikkaa koskevia hakuparametreja.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2012-02-27T00:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 21,61,22,62
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Kolari).
  • fmisidFMI havaintoaseman id. Ilmatieteen laitoksen määrittelemä havaintoaseman id.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • crsTuloksessa käytettävä projektio Tuloksessa käytettävä projektio. Esimerkiksi EPSG::3067
 • Ilmanlaatuhavaintojen tuntiarvot (urban::observations::airquality::hourly::multipointcoverage)

  Ilmanlaatuhavainnot Suomen kunnista tunnin välein. Oletuksena dataa palautetaan kaikilta havaintoasemilta 24 tunnin ajalta pyyntöhetkestä taaksepäin. Data palautetaan 'multipointcoverage'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2015-03-13T10:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2015-03-13T12:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Havaintoparametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 24,60,25,61
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Helsinki).
  • fmisidHavaintoaseman id. Ilmatieteen laitoksen määrittelemä havaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
 • Ilmanlaatuhavaintojen tuntiarvot (urban::observations::airquality::hourly::simple)

  Ilmanlaatuhavainnot Suomen kunnista tunnin välein. Oletuksena dataa palautetaan kaikilta havaintoasemilta 24 tunnin ajalta pyyntöhetkestä taaksepäin. Data palautetaan 'simple feature'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2015-03-13T10:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2015-03-13T12:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Havaintoparametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 24,60,25,61
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Helsinki).
  • fmisidHavaintoaseman id. Ilmatieteen laitoksen määrittelemä havaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • Ilmanlaatuhavaintojen tuntiarvot (urban::observations::airquality::hourly::timevaluepair)

  Ilmanlaatuhavainnot Suomen kunnista tunnin välein. Oletuksena dataa palautetaan kaikilta havaintoasemilta 24 tunnin ajalta pyyntöhetkestä taaksepäin. Data palautetaan 'timevaluepair'-muodossa.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • starttimeAlkuaika Aikajakson alkuaika ISO-muodossa (esim. 2015-03-13T10:00:00Z).
  • endtimeLoppuaika Aikajakson loppuaika ISO-muodossa (esim. 2015-03-13T12:00:00Z).
  • timestepAika-askel minuutteina Aika-askel minuutteina. Huomaa, että aika-askel lasketaan tasaminuuteille edellisestä tasatunnista tai vuorokaudesta.
  • parametersMeteorologiset parametrit Havaintoparametrit pilkulla erotettuna.
  • crsProjektio Projektiotieto. Esimerkiksi EPSG::3067
  • bboxAluerajaus Aluerajaus (lon,lat,lon,lat). Esimerkiksi 24,60,25,61
  • placePaikannimi Paikannimi. Alueen voi antaa paikannimen jälkeen pilkulla erotettuna (esim. Kumpula,Helsinki).
  • fmisidHavaintoaseman id. Ilmatieteen laitoksen määrittelemä havaintoaseman id.
  • maxlocationsHaettujen paikkojen määrä Etsittävien havaintoasemien määrä kunkin paikan läheisyydestä. Havaintoasemia etsitään maksimissaan 50 kilometrin säteellä paikoista.
  • geoidHaettavan paikan geoid. Haettavan paikan geoid (geonames.org:sta)
  • timezoneAikavyöhyke Havainnon aika-arvon aikavyöhyke muodossa Alue/Paikka (esim. Europe/Stockholm). Oletusvyöhyke on UTC.
 • GetFeatureById (urn:ogc:def:query:OGC-WFS::GetFeatureById)

  GetFeatureType on WFS 2.0 -standardin vaatima kysely.

  Mahdolliset kyselyparametrit:
  • idStored Query ID [Mandatory] Specifies ID of stored query to invoke