Katselupalvelun pikaohje

Katselupalvelulla voi tarkastella visuaalisesti avoin data tietoaineistoja. Ilmatieteen laitoksen katselupalvelu on toteutettu OGC Web Map Service (WMS) rajapinnan avulla.

Katselupalvelun tietoaineistoja tarkastellaan yleensä jonkin paikkatieto-ohjelman avulla, kuten esimerkiksi avoimen lähdekoodin QGIS ohjelmalla. Tietoaineistoja voi katsella myös manuaalisesti suoraan WMS rajapinnan web-käyttöliittymän kautta.

Ilmatieteen laitoksen katselupalvelu ei ole tarkoitettu ensisijaiseen avoimen datan tietoaineistojen hakemiseen. Sen käyttöä on rajoitettu enemmän kuin latauspalvelun, koska se edellyttää paljon verkkoliikenne- ja prosessointikapasiteettia. Jos haluat käyttää esimerkiksi tutkadataa kotisivuillasi tai mobiilisovelluksessasi, sinun tulee ensin ladata tutkadata käyttäen latauspalvelua ja tarjota lataamasi tutkakuvat itse sovelluksellesi. 

WMS ohjelmointirajapinnan käyttäminen

WMS standardin versio 1.3.0 märitelee kaksi pakollista operaatiota:

 • GetCapabilities, joka palauttaa metatietoa WMS palvelusta ja sen tarjoamista karttatasoista

 • GetMap, joka palauttaa karttatasoja

Standardi määrittelee myös valinnaisen GetFeatureInfo operaation, joka on tarkoitettu lisätiedon hakemiseen jostakin aiemmin haetun karttatason pisteestä.

Katselupalvelun metatiedot ja saatavilla olevat karttatasot voi hakea kyselyllä:

http://openwms.fmi.fi/geoserver/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities&

GetCapabilities-kyselyn vastauksesta saatavien tietojen avulla voidaan muodostaa GetMap-kysely. Esimerkiksi viimeisin Suomen tutkakomposiitti karttatasona haetaan osoitteesta:

https://openwms.fmi.fi/geoserver/Radar/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=Radar:suomi_dbz_eureffin&styles=&bbox=-118331.366408,6335621.167014,875567.731907,7907751.537264&width=485&height=768&srs=EPSG:3067&format=image%2Fpng

WMS ohjelmointirajapinnan suora käyttäminen ja GetMap kyselyjen muodostaminen edellyttää WMS standardiin perehtymistä. Siksi suosittelemme käyttämään jotakin paikkatieto-ohjelmaa tai -kirjastoa käsin muodostettavien kyselyiden sijaan.

WMS karttatason lataaminen QGIS ohjelmalla

Katselupalvelusta voi ladata karttatasoja QGIS ohjelmaan ilman syvempää ymmärrystä WMS ohjelmointirajapinnasta. Karttatason lataajan tarvitsee tietää vain missä osoitteessa WMS palvelu sijaitsee ja miten paikkatietoaineistoa käsitellää QGIS paikkatieto-ohjelmassa. Ilmatieteen laitoksen WMS rajapinta palvelee http://openwms.fmi.fi/geoserver/wms osoitteessa. Alla on esitetty lyhyesti miten QGIS ohjelman englannin kielisellä 3.0.2 versiolla saa ladattua yhden karttatason.

 • Asenna ja käynnistä QGIS ohjelma

 • Valitse valikosta Layer > Add Layer > Add WMS/WMTS Layer

 • Valitse Layers välilehdeltä New

 • Kirjoita Name kenttään esimerkiksi: FMI Open Data WMS

 • Kirjoita URL kenttään: http://openwms.fmi.fi/geoserver/wms

 • Paina OK

 • Valitse Layers välilehdeltä juuri luomasi WMS palvelu

 • Paina Connect

 • Valitse alle ilmestyvästä listasta jokin karttataso, esimerkiksi: Weather:temperature-forecast

 • Paina Add ja sen jälkeen Close

Karttataso pitäisi olla nyt näkyvissä ja sen nimi sekä legenda vasemman reunan Layers listassa.