Varoitusten latauspalvelun pikaohje

Yleistä

Ilmatieteen laitoksen avoimen datan varoitukset noudattavat Common Alerting Protocol (CAP) v1.2 standardia. Tuotannossa oleva profiili löytyy aina osoitteesta https://alerts.fmi.fi/cap/profile/current/. Kaikki profiiliversiot ovat selattavissa osoitteessa https://alerts.fmi.fi/cap/profile.

Varoitukset julkaistaan RSS- ja Atom-syötteinä. Atom-syöte on ns. fat Atom-syöte, jossa CAP-sanomat ovat syötteessä mukana pelkän linkin sijaan. Huom. Atom-syöte voi olla jopa yli 100M kokoinen, RSS-syötteet ovat tyypillisesti 10-20K. Tästä johtuen erityisesti Atom-syötteiden päivityksiä suositellaan tarkkailtavaksi HTTP HEAD-pyynnöllä HTTP GET-pyynnön sijaan.

Voimassa olevat varoitukset

Syöte sisältää (ainoastaan) viimeisimmällä julkaisuhetkellä annetut (msgType: Alert) ja päivitetyt (msgType: Update) varoitukset, sekä sitä edeltävän julkaisun jälkeen poistetut (msgType: Cancel) varoitukset. Huomaa, että meteorologi saattaa julkaista lyhyen ajan sisään korjauksia varoituksiin. Tästä seuraa, että jos varoituksia on julkaistu esim. 8.50, 11.50 ja 11.55, viimeisessä klo 11.55 julkaisussa ei ole enää mukana edellisessä klo 11.50 poistettuja varoituksia.

Syötteet julkaistaan osoitteissa:

Varoitusarkisto

Syötearkisto on selattavissa osoitteessa https://alerts.fmi.fi/cap/feed. CAP-sanomien arkisto on selattavissa osoitteessa https://alerts.fmi.fi/cap.

Arkiston rakenne on seuraava:

jossa

Julkaisuaika on tiedostopolussa aina UTC-ajassa (huom. kalenterivuorokauden vaihtumisaika).

Hakemistolistauksia ei (toistaiseksi) ole suunniteltu koneluettaviksi. Muoto on virallisesti määrittelemätön. Melko turvallista on tulkita listaus HTTP-otsakkeen mukaan HTML:ksi (huomioi myös charset HTTP-otsakkeista) ja etsiä linkkejä, jotka ovat yllä mainitun muotoisia tai alihakemistoon osoittavia linkkejä. Muilta osin hakemistolistausten sisältö voi muuttua ennalta varoittamatta.

Varoitusten tuotanto alkoi Päivö-myrskyn alla 29.6.2020, mistä alkaen varoitukset ovat saatavilla arkistosta.

Lisätietoja: