Meren ja ilmakehän rajapinnan tutkimus

Meren ja ilmakehän rajapinnan tutkimusryhmä tutkii lyhyt- ja pitkäaikaisia vedenkorkeusvaihteluita, tuulen kehittämiä aaltoja sekä meren ja ilmakehän välisiä vuorovaikutuksia.

Aaltopoiju. Kuva: Lauri Laakso

Vedenkorkeustutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi vedenkorkeuden ääri-ilmiöitä sekä selvitetään, miten globaali merenpinnan nousu vaikuttaa Suomen rannikolla havaittavaan vedenkorkeuteen ja miten tämä tulisi huomioida tulevaisuudessa mm. rannikkorakentamisessa.

Aallokkotutkimuksessa tutkitaan ja mallinnetaan tuulen kehittämien aaltojen kasvuun vaikuttavia tekijöitä sekä aallokon vaikutusta meren ja ilmakehän pintakerroksiin.

Meren ja ilmakehän vuorovaikutusten tutkimus keskittyy kasvihuonekaasujen vaihtoon sekä meren ylimmän kerroksen fysikaalisiin ja biogeokemiallisiin prosesseihin. Tutkimusryhmä vastaa myös Suomen merellisestä ICOS (Integrated Carbon Observing System)-toiminnasta.

Ryhmän tutkimuksessa hyödynnetään aaltopoijuja, Suomen rannikolla sijaitsevia vedenkorkeuden mittausasemia, tutkimusalus Arandaa, Utön merentutkimusasemaa sekä vedenkorkeus- ja aallokkomalleja. Ryhmän aallokko- ja vedenkorkeustutkimus tuottaa tietoa mm. rannikkokaavoitusta, -rakentamista ja vesiväylien suunnittelua varten huomioiden ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Lisää tutkimuksesta englanninkielisiltä sivuilta: http://en.ilmatieteenlaitos.fi/air-sea-interaction