CV Tommi Ekholm

Nimike Tutkimusprofessori
Yhteys tommi.ekholm@fmi.fi
Postiosoite Ilmatieteen laitos, PL 503, 00101 HELSINKI
Käyntiosoite Erik Palménin Aukio 1, 00560 HELSINKI
Puhelinnumero 040 775 4079

Asiantuntemusalueet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä

  • Integrated Assessment -mallit

  • Energiajärjestelmät

  • Ilmastopolitiikka ja -talous

  • Epävarmuus ja sen hallinta

Tutkinnot

  • TkT, 2013, Aalto-yliopisto (systeemi- ja operaatiotutkimus, taloustiede)

  • DI, 2007, Teknillinen korkeakoulu (systeemi- ja operaatiotutkimus)

Aiempi työhistoria

  • Aalto-yliopisto, akatemian tutkijatohtori 2017-2019

  • VTT, erikoistutkija (aiemmin: tutkija, tutkimusharjoittelija) 2006-2017

  • Aalto-yliopisto, luennoitsija, 2013-2016