CV Marko Laine

Nimike Tutkimusprofessori
Yhteys marko.laine@fmi.fi
Postiosoite PL 503, 00101 Helsinki
Käyntiosoite Erik Palménin aukio 1, Helsinki
Puhelinnumero 040 526 9400

Asiantuntemusalueet

Numeeristen sääennustemallien tilastollinen jälkikäsittely, epävarmuuden kvantifiointi, matemaattiset ja tilastolliset menetelmät

Tutkinnot

Filosofian tohtori, sovellettu matematiikka, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2008