CV Leif Backman

Nimike Tutkija
Yhteys leif.backman@fmi.fi
Postiosoite Ilmatieteen laitos, PL 503, 00101 Helsinki
Käyntiosoite Ilmatieteen laitos, Erik Palménin aukio 1, 00560 HELSINKI
Puhelinnumero 029 539 4179

Asiantuntemusalueet

  • Ilmakehäkemia

  • Hiilenkierto

  • Kasvihuonekaasutaseet (metaani)

Tutkinnot

  • 2009: TkT, Teknillinen kemia, Teknillinen korkeakoulu

  • 1995: DI, Teknillinen kemia, Teknillinen korkeakoulu

Aiempi työhistoria

  • Ryhmäpäällikkö, Ilmastomallinnus, Ilmatieteen laitos, 2009–2013

  • Tutkija, Ilmastotutkimus, Kaukokartoitus, Ilmakehän kemia, Ilmatieteen laitos, 2001–2009

  • Tutkija, Teknillinen kemia, Teknillinen korkeakoulu, 1995–2001