CV Kimmo Ruosteenoja

Nimike Tutkija
Puhelinnumero 029 539 1000 (vaihde)

Asiantuntemusalueet

  • Suomen ja tarvittaessa muittenkin alueitten tulevan ilmaston arvioiminen ilmastomallien tulosten perusteella

  • Ilmastoskenaariotiedon toimittaminen viranomaisten ja eri alojen kotimaisten tutkijoitten käyttöön

  • Koulutukseen ja yleisön tiedon tarpeen täyttämiseen liittyviä tehtäviä.

Tutkinnot

  • Fil.Kand.-tutkinto v. 1984, pääaineena meteorologia.

  • Fil.Tri.-tutkinto v. 1989

Aiempi työhistoria

  • Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella laskuharjoitusassistenttina v. 1980-1981.

  • Helsingin yliopiston meteorologian laitoksella monilla eri virkanimikkeillä v. 1981-2002.