CV Ilona Välisuo

Nimike Tutkija
Yhteys ilona.valisuo@fmi.fi
Postiosoite Ilmatieteen laitos, PL 503, 00101 Helsinki
Käyntiosoite Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki

Asiantuntemusalueet

  • Polaarialueiden meteorologia

  • Merijää

  • Merijään ennustettavuus

Projektit

  • Arktisen merijään ennustettavuus kuukausi- ja vuodenaikaismittakaavassa (Suomen akatemia, 09/2021–08/2024)

Tutkinnot

  • FT, meteorologia, Helsingin yliopisto, 2018: “Thermodynamics and Dynamics of Polar Ice Sheets, Glaciers and Ice Shelves under Changing Climate”

  • FM, geofysiikka, Helsingin yliopisto, 2011

Aiempi työhistoria

  • Ilmatieteen laitos, tutkija, 11/2020–

  • Centre National de Recherches Météorologiques, Météo-France, postdoc-tutkija, 01/2019–10/2020

  • Ilmatieteen laitos, tutkija, 05/2010–12/2018

  • Helsingin yliopisto, tutkimusavustaja, 06/2009–08/2009

Linkit

Julkaisutoiminta