Meriveden korkeusennuste

Meriveden korkeusennuste tehdään Ilmatieteen laitoksella 14:lle Suomen merivedenkorkeuden mitta-asemalle eli mareografille.

Ennuste ulottuu ajassa noin kaksi vuorokautta eteenpäin. Ennusteen pohjana on tietokoneella laskettavat numeeriset merimallit, joilla mallinnetaan veden liikkeitä Itämeressä. Merimallien pakotteena on ilmakehämallien ennustama sää. Meriveden korkeusennuste on automaattinen korjattu mallitulos, jossa mallien laskemia vedenkorkeusarvoja korjataan havaituilla vedenkorkeuksilla. Ennuste päivitetään noin kello 04, 10,16 ja 22 UTC. Tulokset ilmoitetaan sekä teoreettisen keskiveden suhteen että N2000-korkeusjärjestelmässä.

Merivedenkorkeus vaihtelee Suomen rannikolla karkeasti +200 ja -150 cm välillä ja siihen vaikuttaa pääasiassa tuuli ja ilmanpaine, olemassa olevat veden liikkeet ja heilahtelut sekä se kuinka paljon Itämeressä on vettä keskimäärin. Muut tekijät kuten vuorovesi, sadanta, jokien virtaamat tai valtameren pinnan nousu vaikuttavat ennusteen jaksolla Itämeressä vain vähän.

2.9.2022