Teoksia Ilmatieteen laitoksen historiasta

Kaisaniemestä Kumpulaan - tutkimusta, havaintoja ja ihmisiä Ilmatieteen laitoksessa (2005)

Ilmatieteen laitos muutti vuonna 2005 Kaisaniemen Säätalosta Kumpulaan valmistuneeseen uuteen toimitaloon, Dynamicumiin. Laitoksen yli 160 vuotta kestänyt kausi Kaisaniemessä päättyi. Vuonna 2005 tuli myös kuluneeksi 200 vuotta Ilmatieteen laitoksen ensimmäisenä johtajana toimineen J.J. Nervanderin (1805-1848) syntymästä.

Näiden kahden historiallisen tapauksen kunniaksi Ilmatieteen laitos toimitti juhlakirjan Kaisaniemestä Kumpulaan – tutkimusta, havaintoja ja ihmisiä Ilmatieteen laitoksessa. Teos esittelee laitoksen historian merkkihenkilöitä ja yhteistyötahoja ja luo kattavan katsauksen laitoksen nykypäivään ja tulevaisuuteen.

Kirja on ladattavissa Helsingin yliopiston digitaalisesta arkistosta Heldasta

Selim Lemström – Aleksanterin yliopiston fysiikan professorina 1878-1904 toimineen geofyysikon elämä ja työ (2006)

Ilkka Seppisen vuonna 2006 julkaistu teos kertoo Selim Lemströmin (1838-1904) elämästä ja työstä.Lemström oli kiinnostunut revontulista ja ilman sähköisistä ominaisuuksista kuten salamoista ja ilmasähköstä yleensä. Lemströmiä pidettiin omana aikanaan yhtenä alan johtavista teoreetikoista. Lemströmin revontuliteoriat jäivät kuitenkin unohduksiin, kun revontuli-ilmiö kyettiin selittämään paremmin.

Oli myös paljolti Lemströmin ansiota, että Suomi osallistui vuonna 1882 koko 1800-luvun laajimpaan kansainväliseen tiedehankkeeseen, ensimmäiseen kansainväliseen Polaarivuoteen. Polaarivuoden aikana pystytettiin 14 miehitettyä havaintoasemaa napaseuduille. Yksi asemista oli Sodankylässä, missä tehtiin vuoden aikana yli 300 000 havaintoa erilaisista meteorologisista kohteista, magneettikentän vaihteluista, ilmasähköstä ja revontulista. Saavutukset olivat alan tutkimuksen kannalta erittäin merkityksellisiä ja aineisto on edelleenkin käyttökelpoista.

Ilmatieteen laitos 170 vuotta 1838 – 2008

Heikki Nevanlinnan toimittamassa raportissa esitellään Ilmatieteen laitoksen historiallisia vaiheita laitoksen 170-vuotisen olemassaolon ajalta (1838-2008). Esitys perustuu toisaalta tekstitettyyn kuvalliseen materiaaliin, toisaalta dramatisoidun historiikin käsikirjoitukseen

(Kiiskilä & Lampela, 2008). Koko aineisto on syntynyt vuoden 2008 aikana, jolloin vietettiin laitoksen 170-vuotisjuhlia.

Raportti on ladattavissa Helsingin yliopiston digitaalisesta arkistosta Heldasta

Ilmatieteen laitos 1838-1988

Ilkka Seppisen vuonna 1988 julkaistu teos kertoo Ilmatieteen laitoksen historiasta aina magneettisen observatorion ajoista teoksen julkaisuhetkeen eli 1980-lukuun. Teos kuvaa, miten järjestelmällinen geomagneettinen ja meteorologinen toiminta käynnistyivät Suomessa ja miten eri vaiheiden kautta muotoutui nykyinen Ilmatieteen laitos.