Havainto- ja tietojärjestelmäkeskus

Havainto- ja tietojärjestelmäkeskus vastaa Ilmatieteen laitoksen havaintotoiminnasta, tieto- ja tuotantojärjestelmistä sekä palvelukehityksestä.

Havaintopalvelut

Havaintopalvelut-yksikkö tuottaa havaintotietoa säästä, meren fysikaalisesta tilasta, ilmanlaadusta ja maan magneettisista ilmiöistä. Yksikkö ylläpitää ja kehittää tehtävän suorittamisessa tarvittavia havaintoasemia, asemaverkkoja, laboratorioita, laadunhallintamenetelmiä ja tietojärjestelmiä sekä huolehtii tarvittavien mittalaitteiden kehittämisestä, hankinnoista ja huolloista.

Yksikkö panostaa voimakkaasti uusien havaintomenetelmien kehittämiseen ja hankkii havaintoaineistoja sekä kansallisilta että kansainvälisiltä yhteistyökumppaneilta. Havaintojen tärkeimpiä käyttäjiä kansalaisten ohella ovat siviili- ja sotilasilmailu, merenkulku, sääpalvelu, numeerinen säämallinnus sekä meteorologian, merien ja ilmaston tutkimus.

Havaintopalvelut-yksikön henkilöstöön kuuluu insinöörejä ja muita teknisen koulutuksen saaneita, eri alojen luonnontieteilijöitä, ohjelmisto- ja järjestelmäkehittäjiä sekä lentoasemien havainnontekijöitä. Havaintopalvelut-yksikkö kuuluu Havainto- ja tietojärjestelmät -toimialaan ja yksikkö jakaantuu viiteen eri ryhmään:

 • Havaintojen laatu ja tuotanto

 • Pintasäähavainnot

 • Lentosäähavainnot

 • Mittausjärjestelmät

 • Tutkimusmittaukset

Sääpalvelujen tuotantojärjestelmät

Yksikkö vastaa keskitettyjen tietovarastojen ja tuotantojärjestelmän ylläpidosta, kehittämisestä ja valvonnasta. Yksikkö hankkii laitoksen perustietotekniikka- ja infrastruktuuripalvelut sekä vastaa tietoturvallisuuden kehittämisestä.

Yksikkö jakaantuu neljään ryhmään:

 • Valvonta

 • Datatuotanto ja sovellukset

 • Tuotantoinfra ja – järjestelmät

 • Tuotantoverkot- ja asiakastuki

Palvelukehitys

Yksikkö vastaa Ilmatieteen laitoksen ei-kaupallisista asiakastuotteista ja näitä varten tarvittavasta meteorologisen tiedon jatkojalostamisesta. Yksikön tehtävin kuuluu päivystävien meteorologien työvälineiden ja menetelmien kehittäminen sekä sääpalvelutuotteiden laadunvalvonta.

Palvelukehitys jakaantuu neljään ryhmään:

 • Sää- ja merityöasemakehitys

 • Web-sovellusten kehitys

 • Tutkimussovellukset

 • Sää- ja meridatan taustajärjestelmien kehitys