Pääjohtaja ja esikunta

Ilmatieteen laitos on liikenne- ja viestintäministeriön alainen tutkimus- ja palvelulaitos, jota johtaa pääjohtaja Juhani Damski.

Pääjohtajan esikunnan tehtävänä on huolehtia  laitostason kansainvälisistä asioista,  sidosryhmäsuhteista sekä Ilmatieteen laitoksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.

Yhteystiedot

Pääjohtaja Juhani Damski
Ilmatieteen laitos
Erik Palménin aukio 1
PL 503
00100 Helsinki
puh. 029 539 2201

Juhani Damski CV

Valokuvia Juhani Damskista

Pääjohtajan assistentti
Joanna Saarinen
puh. 029 539 2201

Kansainvälisten asioiden päällikkö
Maria Hurtola

puh. 029 539 2220

Tieteellinen johtaja
Ari Laaksonen

puh. 029 539 3350