Laatutyö Ilmatieteen laitoksessa

Ilmatieteen laitos pyrkii erottumaan muista alan toimijoista palveluiden korkealla laadulla ja tuottamalla ratkaisuja asiakkaittensa tarpeisiin. Laadukkaan ilmakehän ja merien havainto- ja tutkimustiedon laitos yhdistää palveluiksi yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Laatutyön tavoitteena on varmistaa muuttuvassa maailmassa palveluiden vastaavan asiakkaiden tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Laatujärjestelmä muodostaa tärkeän työkalun Ilmatieteen laitoksen sää- ja turvallisuuspalveluiden jatkuvalle asiakaslähtöiselle kehittämiselle, toiminnan laadun arvioimiselle sekä tulosten mittaamiselle.

Perinteisen laadunvalvonnan lisäksi laatujärjestelmä tuo systematiikkaa toiminnan kehittämiseen ja toimii näin johdon apuvälineenä kehittämisessä.

Ilmatieteen laitoksella on sertifioitu ISO 9001:2015-standardiin perustuva laatujärjestelmä, joka kattaa seuraavat toimialat lähes kokonaan:

Näiden lisäksi seuraavilla laboratorioilla on voimassaoleva SFS-EN ISO/IEC 17025:2017-standardin mukainen FINAS-akkreditointi:

Ilmatieteen laitos toimii laadunhallinnan alalla myös kansainvälisesti. Kehittyviä maita on tuettu laadunhallinta järjestelmien rakentamisessa meteorologian alalla mm. Tyynen meren saarivaltioissa, eteläisessä Afrikassa ja Karibian alueen valtioissa.

Green office

Ilmatieteen laitoksen päätoimipiste Dynamicum Helsingin Kumpulassa on Green Office-toimisto.