Hallinto

Ilmatieteen laitoksen hallinto vastaa kustannustehokkaasti laitoksen talous- ja henkilöstöpalveluista, henkilöstön kehittämisestä sekä toimitilapalveluista.

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnollisten asioiden lisäksi Ilmatieteen laitoksen hallinto tukee johdon ja esikunnan toimintaedellytyksiä sekä vastaa laitoksen toiminnasta ja yhteyksistä sitä ohjaaviin ja valvoviin organisaatioihin. Hallinnosta koordinoidaan myös laitoksen hankintoja. Ilmatieteen laitoksen kirjaamo sijaitsee hallinnossa.

Ilmatieteen laitoksen kirjaamo sähköposti: kirjaamo@fmi.fi käyntiosoite: Erik Palménin aukio 1 postiosoite: PL 503, 00101 Helsinki puh. 029 539 2141 GSM 050 407 9003 fax  029 539 2303