Green Office -ympäristöjärjestelmä

Ilmatieteen laitoksen päätoimipiste Dynamicum Helsingin Kumpulassa on Green Office-toimisto.

Pyöräilijöitä ja kävelijöitä keväisessä puistossa.
Kuva: Pixabay

WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksen tutkimisen lisäksi Ilmatieteen laitos haluaa omalta osaltaan hillitä ilmastonmuutosta.

WWF luovuttaa Green Office -merkin käyttöoikeuden ja diplomin toimistolle, jonka ympäristöjärjestelmä täyttää merkin saamiselle asetetut kriteerit.

WWF on myöntänyt Ilmatieteen laitoksen Helsingin toimipisteelle Green Office -merkin 26. kesäkuuta 2008.

Green Office -ympäristöohjelman mukaisesti Ilmatieteen laitos:

  • kehittää ja toteuttaa ympäristöohjelmaa

  • kouluttaa henkilöstöä ympäristöasioissa

  • asettaa vuosittaiset tavoitteet, seuraa tavoitteiden toteutumista ja raportoi niistä WWF:lle.

Käytännön työtä tekee Green Office -vastaava ja Green Office -tiimi. WWF tarkastaa toimistojen Green Office -järjestelmän säännöllisesti.

Indikaattorit kertovat, kuinka ympäristöohjelma toteutuu

Ilmatieteen laitoksella tarkkailtavat ympäristöindikaattorit ovat:

  • lämmönkulutus

  • sähkönkulutus 

  • paperin kulutus 

  • sekajätteen määrä.

Lämmön ja sähkön tuotanto tuottaa paljon kasvihuonekaasupäästöjä. Ilmatieteen laitoksella sähkön kulutus on tavallista toimistoa suurempi, koska käytössä on supertietokoneen lisäksi myös paljon muita palvelimia ja tietokoneita sekä laboratorioita. Sähkön kulutusta on saatu vähennettyä mm. säätämällä ilmastointia, käyttämällä liiketunnistimia ja tekemällä muita talotekniikkaan liittyviä järjestelyitä. Toimistokäytössä on mahdollisimman vähän kuluttavat kannettavat tietokoneet ja yhteiskäyttöiset monitoimitulostimet.

Paperin kulutusta vähentämällä saadaan ekologista jalanjälkeä pienennettyä. Työntekijöitä opastetaan tulostamaan harkiten, aina mahdollisuuksien mukaan kaksipuoleisesti tai useita sivuja samalle sivulle. Useat hallinnolliset dokumentit ovat sähköisessä muodossa. Sekajätteen määrää on vähennetty parantamalla lajittelua.

Ilmatieteen laitos osallistuu vuosittain mm. Energiansäästöviikkoon, Earth Hour -kampanjaan ja Kilometrikisaan.