Sää-, meri- ja ilmastopalvelukeskus

Toimiala vastaa:

  • yhteiskunnan turvallisuutta tukevista sääpalveluista

  • kaupallisesta sääpalvelusta

Toimiala jakaantuu kolmeen tulosyksikköön:

Sää- ja turvallisuuskeskus

Sää- ja turvallisuuskeskus -yksikkö tuottaa 24/7 -periaatteella ajantasaista ja ennakoivaa tietoa säästä, meren fysikaalisesta tilasta, ilmastosta sekä merkittävimmistä luonnononnettomuuksista Suomessa ja ulkomailla. Yksikkö vastaa koko suomalaista yhteiskuntaa tukevasta sää-, ilmasto- ja meripalvelutuotannosta. Yksikön tehtäviin kuuluvat maksuttomat perusennusteet ja varoitukset kansalaisille ja medialle, viranomaisten tuki sekä elinkeinoelämän, siviili-ilmailun ja puolustusvoimien sääpalvelut. Yksikkö osallistuu alan kansainväliseen yhteistyöhön. Sään ääri-ilmiöiden, häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta ympärivuorokautista valmiutta kohotetaan tarvittaessa. Sää- ja turvallisuuskeskus on ollut vuodesta 2004 alkaen ISO 9001-standardin vaatimusten mukaisen sertifioidun laatujärjestelmän piirissä.