Ilmatieteen laitoksen johtoryhmä

Pääjohtajaa avustaa johtoryhmä, jonka käsittelee muun muassa laitoksen toiminnan suunnittelua, ylläpidon koordinointia, tulostavoitteita sekä voimavarojen jakoa koskevia kysymyksiä.