Ilmatieteen laitoksen johtoryhmä

Pääjohtajaa avustaa johtoryhmä, jonka käsittelee muun muassa laitoksen toiminnan suunnittelua, ylläpidon koordinointia, tulostavoitteita sekä voimavarojen jakoa koskevia kysymyksiä.

 

Juhani Damski
Pääjohtaja

Ari Laaksonen
Tieteellinen johtaja
Nina Kukkurainen
Viestintäjohtaja
Marko Viljanen
Hallintojohtaja
Jussi Kaurola
Toimialajohtaja
Sää-, meri- ja ilmastopalvelukeskus
Tarja Riihisaari
Toimialajohtaja
Havainto- ja tietojärjestelmäkeskus
Sami Niemelä
Toimialajohtaja
Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelma
Hannele Korhonen
Toimialajohtaja
Ilmastontutkimusohjelma
Jouni Pulliainen
Toimialajohtaja
Avaruus- ja kaukokartoitustutkimuskeskus

 

14.12.2018