Ilmatieteen laitoksen ohjelmistoja avoimena lähdekoodina

Olemme aloittaneet ohjelmistojemme julkaisun avoimena lähdekoodina vuonna 2016. Avoimella lähdekoodilla tarkoitetaan ohjelmistoa, jota käyttäjä voi vapaasti hyödyntää, muokata sekä jaella uudestaan.

Ilmatieteen laitoksella on lukuisia ohjelmistoja, joita käytetään sää- ja ympäristötiedon tuottamiseen, käsittelyyn ja jakeluun. Ohjelmistojen julkaisemisella avoimena lähdekoodina pyritään lisäämään avoimen sää- ja ilmastodatan hyödynnettävyyttä sekä tehostamaan ohjelmistojen käyttöä ja kehitystä.  Avoimella lähdekoodilla tuetaan tutkimusprojekteja, kansainvälistä yhteistyötä, kehitysyhteistyötä ja suomalaista yritystoimintaa. Potentiaalisia käyttäjiä ja kehittäjiä ovat muut ilmatieteen laitokset, alan yritykset ja yksityiset kehittäjät.

Julkaisu pääsääntöisesti MIT-lisenssillä

Ilmatieteen laitoksen ohjelmistot julkaistaan pääsääntöisesti MIT-lisenssillä, joka asettaa hyvin vähän rajoituksia ohjelmiston käytölle. MIT-lisenssi sallii lähdekoodin käytön myös osana suljettuja ohjelmistoja kunhan alkuperäinen lisenssi toimitetaan ohjelmiston mukana. Julkaistavien ohjelmistojen lisenssi harkitaan kuitenkin tapauskohtaisesti.

Avatut ohjelmistot GitHubissa

Ohjelmistot julkaistaan GitHub-verkkopalvelussa. GitHub on yksi maailman suurimmista lähdekoodi-verkkopalveluista. GitHub tarjoaa GIT-versionhallinnan, Wiki-sivun, niin kutsutun bug-trackerin sekä tehtävän hallinnan ohjelmistoprojekteille. GitHub on ollut jo ennestään käytössä Ilmatieteen laitoksella avoimen datan käyttöön liittyvissä ohjelmistoissa.

Katso tarkemmat tiedot avatuista ja avattavista ohjelmistoista englanninkielisiltä sivuiltamme.

Lisätietoja:github.com/fmidev

MIT-lisenssi