Meren hydrografia- ja virtausennuste

Ilmatieteen laitoksen meriennustejärjestelmä pohjautuu kansallisesti ajettavaan NEMO-merimalliin. NEMO-malli on kehitetty laajan eurooppalaisen yhteistyön tuloksena.

NEMO-mallijärjestelmä koostuu virtausmallista ja merijäämallista. Se käyttää syötteenään Ilmatieteen laitoksen ja Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen ilmakehäennusteita ja EU:n Copernicus-meripalveluiden dataa. Näiden perusteella mallinnetaan mm. Itämeren veden virtaukset, lämpötilan ja suolaisuuden muutokset ja jääpeitteen kehitys ja ominaisuudet. Malli lasketaan neljä kertaa vuorokaudessa.

Avoimessa datassa on NEMO:n ennusteet Itämeren pintakerroksen lämpötilasta, suolaisuudesta sekä virtauksista tunnin välein noin kahden vuorokauden ajalle. Mallin horisontaalinen laskentatarkkuus on noin 5,5 km.

Lisätietoja mallista:

Kärnä, T. et al., 2021. Nemo-Nordic 2.0: Operational marine forecast model for the Baltic Sea. Geoscientific Model Development14(9), pp.5731-5749. www.nemo-ocean.eu.

7.3.2023