Meren hydrografia- ja virtausennustedata HBM

Ilmatieteen laitoksen meren hydrografia- ja virtausennuste pohjautuu kansallisesti ajettavaan virtausmalliin.

Meren hydrografia- ja virtausennnustemalli HBM (HIROMB-BOOS Model) käyttää syötteinään mm. ympäröivän säätilan ilmakehämalleilta ja arviot jokien virtaamista. Näiden pohjalta mallinnetaan Itämeren veden virtaukset sekä lämpötilan ja suolaisuuden muutokset. Malli lasketaan kaksi kertaa vuorokaudessa.

Aineistossa on ennusteet Itämeren pintakerroksen lämpötilasta, suolaisuudesta sekä virtauksista tunnin välein noin kahden vuorokauden ajalta. Mallin horisontaalinen laskentatarkkuus on noin 5,5 km.

Käytetty virtausmalli on Itämeren ympäristössä kansainvälisessä yhteistyössä kehitetty HBM (HIROMB-BOOS Model). Lisätietoja mallista: Berg, P. and J. W. Poulsen, 2012. Implementation details for HBM. DMI Technical Report No. 12-11, ISSN: 1399-1388, Copenhagen, https://www.kik.ee/sites/default/files/uuringud/tr12-11.pdf.