Merijääennuste

Merijääennuste tehdään Ilmatieteen laitoksessa pohjoiselle Itämerelle niinä aikoina, joina Itämeressä on jääpeite.

Jäämalli Helmi pitää kirjaa Itämeren jäistä talvikauden alusta lähtien, sillä jään kokonaismassaa (esim. vallien määrä ja paksuus) ei saada havainnoista.

Malli käyttää pakotetietona sekä Ilmatieteen laitoksen tuuliennustetta että Ilmatieteen laitoksen päivittäin julkaistavaa jääkarttaa, joka puolestaan kokoaa havaintoja niin merenkulkijoilta kuin satelliittikuvista. Malli ajetaan neljä kertaa päivässä aina tuuliennusteen valmistuttua. Jäämallin alueena on pohjoinen Itämeri, sillä 57. leveyspiirin eteläpuolella ei usein esiinny merkittävää määrää ajojäitä.

Jääennustetta tehdään talvimerenkulun turvallisuuden ja sujuvuuden kehittämiseksi. Itämeri on maailman liikennöidyin ajoittain jään peittämä merialue, ja sen vilkas talvimerenkulku on jatkuvassa kasvussa. Jäätalvi alkaa tavallisesti marraskuussa Perämeren pohjoisosan saaristoalueilta ja Suomenlahden pohjukasta, ja jäätä esiintyy tyypillisesti toukokuun loppupuolelle asti. Laajimmillaan vuotuinen jääpeite on tavallisesti helmikuun loppupuolella.

Koska painopiste on liikkuvien ajojäiden mallintamisessa, rannikkojen läheisyys ja kiintojäät on toteutettu yksinkertaistaen.

Jäämalliennuste ei sovellu rannikoiden kiintojäiden lujuuden arviointiin. Se ei anna vastausta kysymykseen, voiko meren jäälle turvallisesti mennä.