Mastohavainnot

Mastoissa tehtävien säähavaintojen avulla saadaan tietoa ilmakehän pintakerroksen pystyprofiileista.

Ilmatieteen laitos havainnoi tällä hetkellä kolmessa eri mastossa ilmakehän ominaisuuksia ja pystyprofiileja. Havaintopaikat ovat Espoo Latokaski, Kuopio Vehmasmäki ja Rovaniemi Vennivaara. Mastojen eri korkeuksilla mitataan  ilman lämpötilaa (TA), ilman kosteutta (RH), kastepistettä (TD) tuulen nopeutta (WS) ja tuulen suuntaa (WD). Alla olevassa taulukossa 1. on esitelty jokaisen mastohavaintopaikan mittauskorkeudet ja havaintosuureet. Jokaisella korkeudella ei ole kaikkia havaintolaitteita. Mastohavaintoja on saatavilla 1 minuutin välein.

Mittaukset suoritetaan samalla tavalla kuin säähavaintoasemillakin. Ilman lämpötila ja suhteellista kosteutta mitataan hyvin tuulettuvan säteilysuojan sisältä, joka suojaa mittausta suoralta auringon säteilyltä ja sateelta. Kastepiste lasketaan ilman lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta. Tuulensuunnan ja -nopeuden mittaus tapahtuu akustisella tuulianturilla. Lisää tietoa säähavaintojen teosta löytyy http://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-saahavainnot

Edellä mainittujen kolmen mastohavaintopaikan lisäksi Ilmatieteen laitos välittää Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ja Loviisan ydinvoimalaitoksen mastosäähavaintoja. Tällä hetkellä ne eivät kuitenkaan ole saatavissa Ilmatieteen laitoksen avoimen datan kautta.