Suomen tuuliatlas - tuulitiedot Suomen kartalla

Suomen tuuliatlas (2009) - tuulienergiakartasto, on tärkeä apuväline arvioitaessa mahdollisuuksia tuottaa tuulen avulla sähköä. Tuuliatlas kuvaa pitkän ajan keskimääräisiä tuuliolosuhteita ja sen avulla voidaan arvioida tuulienergialle soveltuvia tuulioloja koko Suomessa tai tietyillä rajatuilla alueilla.

Tuuliatlas-karttaliittymä on ennen kaikkea kaavoituksen, aluesuunnittelun ja voimalarakentamisen suunnittelun työväline. Karttaliittymässä on esitetty Suomen tuuliolosuhteita eri korkeuksilta 50 metristä 400 metriin kautta koko maan 2,5 x 2,5 neliökilometrin alueilta. Rannikolla, saaristossa, tunturialueilla ja valituilla sisämaa-alueilla tuulen keskinopeus annetaan tarkemmalla 250 x 250 neliömetrin resoluutiolla.

Tuulienergiakartaston pohjana on numeerinen säämalli. Säämallilla on simuloitu 72 kuukauden todelliset säätilanteet. Simuloidut kuukaudet ovat vuosilta 1989–2007 ja ne on valittu tarkastelemalla Suomen tuulioloja viimeisten 50 vuoden ajalta. Tuuliatlaksen tulokset perustuvat tietokonemallinnukseen ja kuvaavat jonkin alueen - eivät yksittäisen maantieteellisen pisteen - keskimääräisiä tuuliolosuhteita. Mallin antamat tulokset ja todelliset tuuliolosuhteet poikkeavat aina jossain määrin toisistaan. Mikäli Tuuliatlaksen tuloksia käytetään osana organisaation päätöksentekoa hankkeiden tai muussa vastaavassa yhteydessä, työ- ja elinkeinoministeriö ja Ilmatieteen laitos eivät vastaa Tuuliatlas-aineiston vaikutuksesta päätöksentekoon ja siitä syntyvistä taloudellisista tai muista vastaavista vaikutuksista.

Tuuliatlas valmistui vuonna 2009. Tuuliatlaksen tilasi työ- ja elinkeinoministeriö. Ilmatieteen laitos tuotti Tuuliatlaksen yhteistyössä tanskalaisen Risö DTU:n kanssa. Ilmatieteen laitoksen omien mittausten lisäksi tuulimittauksia mallitulosten todentamista varten ovat tuottaneet Vaisala Oyj, Wpd Finland Oy sekä Ålands Vindenergi Andelslag. Motiva koordinoi hanketta.