Tutkakuvia moneen käyttöön

Samoista mittauksista tehdään erilaisia kuvia eri käyttäjille. Kaikille ei riitä tieto siitä, missä sataa nyt ja kuinka kovasti.

Erilaisia tutkatuotteita. Vasemmalla tutkakuvaan on yhdistetty salamanpaikantimen tietoja, oikealla ylhäällä kuuropilven pystyrakennetta ja oikealla alhaalla tuuli ja pilvikerrokset eri korkeuksilla maanpinnasta yli neljän kilometrin korkeudelle.

Internetissä tutkakuvia esitetään usein animaatioina. Tunnissa sadekuuro ehtii liikkua tyypillisesti 20-80 km.

Suomessa on monia toimialoja ja ammattiryhmiä, joiden työssä tarvitaan yksityiskohtaista tietoa sateesta. Tällaisia aloja ovat

  • lumen auraus

  • lentoliikenne

  • laivojen lastaus satamissa

  • maanviljelys

  • vesivoimalat

  • tulvaennustaminen

  • viemäröintisuunnittelu

Tieto sateen olomuodosta - vettä vai lunta - on myös tärkeää, ja se yhdistetään tutkatietoon.

Tässä tutkakuvaan on yhdistetty lämpötilasta ja kosteudesta laskettuja tietoja. Harmaalla taustalla esitetty sade on lunta, punaisella räntää ja sinisellä vettä.

Sateen sijainnin lisäksi tutkatiedoista lasketaan myös eri ajanjaksoina ja eri alueilla kertyneitä sademääriä ja  harvinaisen kovien sateiden esiintymistodennäköisyyksiä. Tietoa siitä, missä ei ole satanut lainkaan, tarvitaan esimerkiksi maastopalovaroitusten laatimiseen.

Kolmen tunnin aikana kertynyt sade tutkakuvassa. Kuvan pohjoisosassa näkyy sadekuurojen kulkiessaan kastelemia nauhamaisia alueita.