Kansainvälinen säätutkayhteistyö

Säätutka-asioissa kansainvälinen yhteistyö on sekä päivittäistä tuoreiden mittaustietojen vaihtoa että kokemusten jakamista ulkomaalaisten kollegoiden kanssa.

NORDRAD-tutkaverkossa ovat Suomen, Viron, Ruotsin, Norjan ja Tanskan tutkat.

Sateet kulkevat valtakunnanrajojen yli samaa vauhtia kuin muuallakin, tyypillisesti noin 50 kilometriä tunnissa. Siksi tutkatietojen vaihtaminen on mitä luonnollisinta kansainvälistä yhteistyötä, jota onkin harrastettu Pohjoismaiden kesken jo 1990-luvulta asti (NORDRAD).

Oheisen esimerkin kaltaiset yhdistelmäkuvat osoittavat myös heti kaikki mahdolliset erot mittauksissa. Siksi mittausten laadun kehittäminen on ollut tärkeä yhteistyön muoto. Suomella ja sen naapurimailla on myös yhteisiä haasteita, kuten lumi ja meren vaikutus mittauksiin, joten tärkeimmät yhteistyökumppanit löytyvät usein lähialueilta.

EU-projekti BALTRAD:ssa uusitaan tutkatiedon keskinäiseen vaihtamiseen tarvittava ohjelmisto. Yhteistyöhön tulevat uusina maina mukaan Latvia, Puola ja Valko-Venäjä.

Euroopanlaajuista yhteistyötä on koordinoinut Eumetnetin OPERA-ohjelma (Operational Programme for the Exchange of Weather RAdar Information) vuodesta 1999.