Talven 2003-2004 sää

Termisen talven 2003-2004 alku- ja loppupäivämäärät

Terminen talvi alkoi 18.-19. lokakuuta maan pohjoisosassa ja suunnilleen linjan Kuopio - Kokkola pohjoispuolella. Vuorokauden keskilämpötila oli tuolloin 6-8 päivää pakkasen puolella aina maan eteläosaa myöten. Sen jälkeen sää kuitenkin lämpeni vielä noin kuukaudeksi ja termisen syksyn voitaneen katsoa jatkuneen. Kuopio-Kokkola linjan eteläpuolella terminen talvi alkoi noin 20.11. Etelärannikolla ja lounaissaaristossa terminen talvi alkoi vasta lähellä vuoden vaihdetta.

Talven lämpötilat päivittäin Helsingissä 2003-2004


Vuorokauden keskilämpötila päivittäin on merkitty vihreällä. Tasoitetut käyrät ovat vuorokauden keskilämpötilan 2,5 %, 50% ja 97,5 % esiintymistodennäköisyys vertailukaudella 1971-2000. Keskellä oleva liila viiva kuvaa vuorokauden keskilämpötilan 50% -arvoa eli mediaania.

Kuukausikeskilämpötila ja -sadesumma


Kuvissa ovat talvikuukausien keskilämpötila ja sadesumma kuukausittain Helsinki Kaisaniemessä ja Sodankylässä talvella 2003-2004.

Talvisateiden vertailua kahtena viime talvena

Kuivuudesta kauan kärsineillä maan etelä- ja lounaisosien alueilla jälkimmäisenä talvena satoi jopa keskimääräistä enemmän. Sen sijaan Vaasassa kummankin talven sadanta jäi pitkän ajan keskiarvoa pienemmäksi.


Talven (joulu-helmikuu) sademäärät (mm) muutamilla paikkakunnilla talvina 2002-2003 ja 2003-2004. Ruutu kuvaa vertailukauden 1971-2000 talvisateen keskiarvoa.

Talvisateiden vertailua talvesta 1980/81 lähtien


Talvien (joulu-helmikuu) 1980/81 - 2003/2004 sademäärät millimetreinä Helsinki Kaisaniemessä ja Sodankylässä. Vertailukauden 1971-2000 keskiarvo on Helsingissä 141 mm ja Sodankylässä 99 mm.

Talven 2003-2004 lumet

Lumensyvyys päivittäin 2003-2004 ja edellisenä talvena


Kuvaan on piirretty talvien 2003-2004 ja 2002-2003 lumensyvyydet (cm) päivittäin. Kuvassa on mukana myös kaikkien aikojen kunkin aseman mittauskaudelta suurin päivittäinen lumen syvyys (cm). Ennätykset ovat sattuneet eri vuosina. Vihreä tasoitettu käyrä kuvaa vertailukauden 1961-1990 keskimääräistä lumensyvyyttä.

Muutamalta paikalta lisää lumensyvyyksiä


Kuvissa on piirrettynä talven 2003-2004 päivittäiset lumensyvyyden arvot tumman sinisellä. Punaiset täplät kuvaavat kyseisen ajankohdan 30 vuoden keskiarvoa, joita käytetään vertailujen lähtökohtana.

Lumensyvyydet kuukauden 15. päivänä

Kartoilla esitetään talven 2003-2004 lumensyvyydet aina kuukauden 15. päivänä. Lumensyvyyksiä on kautta vuosikymmenten mitattu erittäin tiheällä verkostolla juuri kuukauden 15. päivänä ja kuukauden viimeisenä päivänä. Näille ajankohdille on täten olemassa kullekin mittausasemalle pitkän ajan keskiarvotiedot ja maan laajuiset tilannekartat.