Nurmijärven geofysiikan observatorio

Nurmijärven geofysiikan observatoriossa mitataan maapallon magneettikentän hidasta sekulaarimuutosta sekä avaruussään aiheuttamia nopeita muutoksia.

Nurmijärven geofysiikan observatoriossa mitataan Maan magneettikentän muutoksia. Hidas, vuosien ajanjaksolla havaittava muutos johtuu maapallon sulassa ulkoytimessä kulkevien sähkövirtojen muutoksista ja se mm. kääntää meillä kompassineulaa itään noin asteen kymmenessä vuodessa. Nopeammat (sekunnin osista vuorokausiin) magneettikentän vaihtelut aiheutuvat Auringon ja Maan magneettikentän yhteisvaikutuksesta  ja liittyvät esim. revontuliin. Vastaavia magneettisia observatorioita on kaikilla mantereilla ja useilla saarilla yhteensä yli 200. Suomessa on Nurmijärven lisäksi Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatorio.

Nopeamman vaihtelut syntyvät yläpuolellamme noin 100 kilometrista ylöspäin. Niiden mittaamiseen observatorioita on liian harvassa. Siksi Suomeen ja muihin Pohjoismaihin on rakennettu yli 30 magneettista mittausasemaa käsittävä verkko, jota kutsutaan nimellä IMAGE.

Maan sulassa ytimessä syntyvien magneettikentän muutosten jaksonpituus on kymmenistä aina satoihin tuhansiin vuosiin. Siksi Magneettiset observatoriot ovat pitkäikäisiä ja vaativat ympäristön, jossa magneettikenttään ei aiheuteta muutoksia esim. rakennustoiminnan tai liikenteen taholta. Nurmijärven observatorio on sijoitettu 1950-luvun alussa kauaksi tällaisista häiriöistä.

Observatorion laitteet ja palvelut

Magneettikenttää mitataan erillisessä rakennuksessa (vaihteluhuoneessa) kahdella Fluxgate-magnetometrillä. Näytteitä otetaan jatkuvasti sekunnin välein kolmessa kohtisuorassa suunnassa ja mittaustulokset toimitetaan tutkijoille Suomessa ja ulkomailla. Magneettikentän sekulaarimuutoksen selville saamiseksi magnetometrien lukema tarkistetaan viikottain absoluuttimittauksen avulla. Absoluuttimittaus suoritetaan toisessa rakennuksessa (absoluuttihuoneessa) epämagneettisen teodoliitin, siihen kiinnitetyn fluxgate-anturin ja protonimagnetometrin avulla. Protonimagnetometrillä mitataan magneettikentän kokonaisvoimakkuus ja teodoliitin avulla mitataan sen suunta.

Nurmijärven observatoriossa on myös muita Ilmatieteen laitoksen ja ulkopuolisten laitosten mittalaitteita. Säähavainnot hoitaa pääasiassa Ilmatieteen laitoksen automaattinen MILOS-sääasema. Ilman mukana kulkevaa radioaktiivisuutta seurataan jatkuvasti ilmanlaatuosaston laitteilla. Magneettisia pulsaatioita mitataan Oulun yliopiston laitteilla. Lisäksi seurataan Sääksjärven pinnan korkeutta paikallisiin tarpeisiin.

Nurmijärven observatorio tekee myös lentokentillä lentokoneiden kompassien kompensointipaikkojen mittauksia.