IMAGE-verkko

IMAGE (International Monitor for Auroral Geomagnetic Effects) on noin 30 magnetometriaseman havaintoverkko pääosin Fennoskandian ja Huippuvuorten alueella.

IMAGEa ylläpitää 10 laitosta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Havaintoverkon päätarkoitus on mitata magneettikentän käyttäytymistä revontulialueella. Mittauksia hyödyntävät monet tutkimusryhmät ympäri maailmaa, ja niihin perustuen julkaistaan vuosittain kymmeniä tieteellisiä artikkeleita. Näissä tutkimuksissa voidaan IMAGE-mittausten perusteella tehdä päätelmiä muun muassa ionosfäärissä esiintyvistä sähkösuihkuvirtauksista ja muista liikkuvista kaksiulotteisista virtajärjestelmistä.

IMAGE-verkko ulottuu Virosta leveyspiiriltä 58 Huippuvuorille leveyspiirille 79. Yhdessä muiden maan pinnalta tehtävien havaintojen (tutkat, riometrit, revontulikamerat) ja satelliittien kanssa IMAGE on keskeinen osa ionosfääri-magnetosfääritutkimusta korkeilla leveysasteilla. Verkon tuottamaa aineistoa käytetään myös geomagneettisen induktion, sekulaarimuutoksen ja Auringon aktiivisuuden tutkimukseen ja seurantaan.

Ilmatieteen laitoksen Havaintopalvelut ylläpitää yhtätoista IMAGE-verkon noin 30 asemasta. Tämä kuvaus kattaa Ilmatieteen laitoksen yksitoista asemaa ja lisäksi Mäntsälässä kaasuputken päällä olevan magnetometrin, jonka mittauksia käytetään kaasuputkeen indusoituvan sähkövirran (GIC-virran) seurannassa.

IMAGE-verkkoa hallinnoidaan ja sen huolto sekä datantarkastus suoritetaan pääosin IL:n päätoimipaikasta Helsingistä. Osittain huoltoa suoritetaan Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatorioista ja Nurmijärven geofysiikan observatorioista käsin. Oulujärven asema on Oulun yliopiston omistuksessa.

IMAGE-verkon magnetometriasemat. Suomen asemat ovat: Nurmijärvi, Hankasalmi, Mekrijärvi, Oulujärvi (Oulun yliopisto), Pello, Sodankylä, Muonio, Ivalo, Kilpisjärvi ja Kevo. Lisäksi Ilmatieteen laitos ylläpitää Tarton (Viro) ja Masin (Norja) asemia.

Havaintojen laatuvaatimukset ja tarkastus

IMAGE-magnetometriverkon asiakkaat ovat tutkijoita, jotka käyttävät maan pinnalta kerättyä magneettista dataa pääasiallisena tai osittaisena havaintoaineistona tutkimuksessaan. Asiakkaita edustaa magnetismi- ja revontulitiimissä IMAGE-verkon tieteellinen johtaja. Pääasiallinen asiakaspalaute saadaan näin kokouksissa, joista tehdään muistio.

IMAGE-verkon datalle määritellään seuraavat laatuvaatimukset:

  • magneettivuon komponenttien mittaustarkkuus ±1%

  • komponenttien suunnan tarkkuus < ±2 astetta

  • datan kattavuus vuositasolla > 95%

  • datan kattavuus kuukausitasolla > 90%

IMAGE-verkon yhdentoista aseman ja Mäntsälän GIC-mittauksen data tarkastetaanHavaintopalvelujen havaintotarkastuksessa käyttäen magneettisen datanprosessointiin tehtyjä ohjelmia. Tarkastuksessa tehdään seuraavat toimenpiteet:

  1. Datan aika tarkastetaan suhteessa viereisiin asemiin. Tarvittaessa aika korjataan.

  2. Data tarkastetaan visuaalisesti ja siitä poistetaan havaitut häiriöt, joita ei tulkita luonnon magneettikentässä oleviksi. Tarvittaessa verrataan viereiseen asemaan.

  3. Seurataan asemien lämpötilahavaintoja. Tavallisuudesta poikkeava lämpötilahavainto raportoidaan.

  4. Lasketaan korjausten jälkeen puuttuvan datan määrä kuukausittain.

  5. GIC-datasta poistetaan häiriöiset kohdat, ei kuitenkaan silloin kun GIC on suuri.