Lentosäähavaintosanomat (METAR) -aineistoon liittyviä lisätietoja

Yleistä

Lentokentillä tuotetaan kahta eri säähavaintoaineistoa: lentosäähavaintosanomia (METAReita) ja hetkellisiä säähavaintoja. Lentosäähavaintosanomat (METARit) koostetaan yleensä lentokentän eri havaintolaitteiden datasta noudattaen ICAO Annex 3:n* määräyksiä. Hetkelliset säähavainnot ovat puolestaan lentokentän tiettyjen havaintolaitteiden havaintoja. Lentosäähavaintosanoman (METARin) ja lentopaikan hetkellisen säähavainnon välillä voi olla suuriakin eroja johtuen erilaisista laskentamenetelmistä ja päättelyketjuista.

Ilmatieteen laitos on nimetty yksinoikeudella lentosäähavaintopalveluiden tarjoajaksi Suomen lentotiedotusalueelle 31.1.2020 asti. (LVM päätös 5.3.2013 dnro LVM/1185/02/2012)

ICAO Annex 3:n* mukaan METAR tulee esittää määritetyn muotoisena ja sisältöisenä säähavaintosanomana.

Disclaimer –suositus

Sovelluksissa, joissa käytetään lentosäähavaintosanomia (METAReita), tulisi esittää disclaimer "Palvelussa esitetyt METAR-sanomat voivat puuttua tai olla käytettävissä myöhemmin kuin ilmailun viestiverkossa."

*Annex 3 to the Convention on International Civil Aviation – Meteorological Service for International Service for International Air Navigation