Sääsovelluksessamme on ilmennyt tekninen häiriö, jota selvitämme parhaillaan. Pahoittelemme viasta aiheutuvaa häiriötä!

Jalankulkusäämalli

Jalankulkusäämalli on tiesäämallin erityisversio, joka maantien sijasta laskee jalkakäytävillä vallitsevia olosuhteita. Se eroaa tiesäämallista pääasiassa jään yms. kulumisen kuvaamisen sekä kelitulkinnan yksityiskohtien osalta. Mallin havaintoihin perustuva alkutilan määritys käyttää myös tietoja useammalta päivältä kuin tiesäämalli.

Lähtötietoina käytettävät sääsuureet ovat samat kuin tiesäämallissa, eli ilmakehän lämpötila, tuuli ja kosteus sekä auringonsäteily, pilvien lämpösäteily ja sade. Malli on kehitetty yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa hyödyntäen mittausrobotilla tehtyjä, erilaisia kenkämalleja todellisissa jalankulkuolosuhteissa testanneita mittauksia.

Malli tuottaa samantyyppiset kelitulkinnat kuin tiesäämallikin, mutta niiden pohjalta laskettu jalankulkuolosuhteita kuvaava jalankulkuindeksi on erilainen ja sen määrittelyssä käytetään erilaisia, jalankululle ja jalkakäytäville sopivia kriteereitä. Autoille ja jalankulkijoille vaaralliset olosuhteethan syntyvät erilaisissa tilanteissa. Indeksi voi saada arvot

  • normaali

  • liukas

  • tamppautunut pinta

  • erittäin liukas (vettä tai lunta jään päällä)

Jalankukumallin tuloksia käytetään apuna annettaessa tarvittaessa liukkausvaroituksia jalankulkijoille. Operatiivisen ennustustoiminnan lisäksi mallia käytetään tutkimuksessa.