Lämpötilatilastot

Vertailukauden 1991-2020 lämpötilatilastot havaintoasemittain

Lämpötilojen keskiarvot

ID = havaintoaseman yksilöivä tunnusnumero

Kk = Kuukausi (1=tammikuu, 2=helmikuu... 13=vuosi)

T = Kuukauden keskilämpötila (°C)

Txx = 00/06/12/18 UTC havaintojen kuukausikeskiarvot (°C)

Tmax ka = Ylimpien lämpötilojen kuukausikeskiarvo (°C)

Tmin ka = Alimpien lämpötilojen kuukausikeskiarvo (°C)

Äärilämpötilat

ID = havaintoaseman yksilöivä tunnusnumero

Kk = Kuukausi (1=tammikuu, 2=helmikuu... 13=vuosi)

Tmax/Tmin = Korkein/alin vertailukauden aikana mitattu lämpötila (°C)

Tmax vuosi/Tmin vuosi = Vuosi, jolloin korkein/alin lämpötila havaittiin vertailukaudella

Lämpötilapäivät

ID = havaintoaseman yksilöivä tunnusnumero

Kk = Kuukausi (1=tammikuu, 2=helmikuu... 13=vuosi)

Tmax>25 = hellepäivien lukumäärä (ylin lämpötila yli 25 °C)

Tmax<0 = jääpäivien lukumäärä (ylin lämpötila alle 0 °C)

Tmin<0 = pakkaspäivien lukumäärä (alin lämpötila alle 0 °C)

Tmin<-10 = kylmien päivien lukumäärä (alin lämpötila alle -10 °C)

Tgmin<0 = hallapäivien lukumäärä (maanpintaminimi alle 0 °C)