Toistuvuusaikalaskelmat

Toistuvuusaikalaskelmilla voidaan arvioida esimerkiksi kuinka usein tietyn rajan ylittävät rankkasateet esiintyvät tietyllä paikkaa. Vastaavasti voidaan arvioida tietyn sääsuureen arvoa, joka toistuu keskimäärin esimerkiksi 50 vuoden välein.

Utön havainnoista lasketut toistuvuusajat eri vuorokauden sademäärän arvoille. Kuvissa on sekä paras arvio (vihreä viiva), että 95% luotettavuusrajat (punainen ja sininen viiva).

Toistuvuusaikoja voidaan laskea paikkakuntakohtaisesti havaintoaineiston perusteella tai myös karttoina esitettävään muotoon alueellisten erojen hahmottamiseksi.