Sääraportti ja lausunnot

Säästä aiheutuneiden vahinkotapauksia varten voimme toimittaa sääraportteja ja tilastoja eri sääsuureista. Lisäksi tilauksessa voimme ottaa kantaa tilanteen poikkeuksellisuuteen lausuntojen muodossa.

Kuvakaappaus Excelissä toimitettavasta sääraportista, jossa on Helsinki-Vantaan päivittäisiä havaintoja.

Toimitamme tilauksesta eri paikkakuntien sääraportteja, jotka sisältävät tietyin aikavälein tehdyt säähavainnot halutuista suureista. Toimitusmuotona on tyypillisesti Excel-tiedosto.

Virallinen lausunto on meteorologin tekemä asiantuntijalausunto, jossa esitetään paras arvio esimerkiksi paikallisista rankkasademääristä, myrskyihin liittyvistä tuulen nopeuksista sekä näiden toistuvuusarvioista. Lausunnossa voidaan ottaa kantaa asioihin, jotka eivät suoraan ilmene esimerkiksi havainnoista.