Sään havainnointi satelliitista

Ilmatieteen laitos vastaanottaa Helsingissä kolmea eri sääsatelliittia (Meteosat, Metop ja NOAA) ja Sodankylässä neljää (Aqua, Aura, Terra ja Suomi NPP). Sääsatelliittimittausten näkyvin sovellus on pilvialueiden havaitseminen. Mittauksista saadaan tietoa myös esimerkiksi ilman kolmiulotteisesta lämpötila- ja kosteusjakaumasta, tuulen nopeudesta ja suunnasta ja salamoinnista.

Satelliittikuvat

Satelliittikuvat tulevat ensimmäisenä mieleen kun puhutaan sään havainnoinnista satelliitti-instrumenteilla. Kuvia voidaan käyttää etenkin pilvisyyden ja liikkuvien matalapaineiden havainnoinnissa. Koostamalla saman alueen peräkkäisistä kuvista animaatioita voidaan kuvista seurata säärintamien etenemistä ja arvioida pilven korkeudella vallitseva tuulen nopeus. Kuvista voidaan seurata myös esim. tulivuorenpurkauksista syntyviä tuhkapilviä tai metsäpalojen savupilviä. Kohdasta Satelliittikuvien tulkitseminen löydät lisää tietoa käyttötavoista.

Suomessa koettiin 8.8.2010 voimakkaita ukkosia. Venäjällä oli samanaikaisesti laajalti metsäpaloja.

Lisätietoa pilvistä

Satelliittikuvien lisäksi satelliitti-instrumentit antavat meille paljon muutakin tietoa ilmakehästä ja säästä. Pilvet voidaan luokitella karkeasti ylä- ja alapilviin myös satelliittikuvien perusteella, mutta tarkempaan pilven ylärajan korkeuden ja pilvityypin määrittämiseen tarvitaan erilaisia mittauksia tai mittausten jalostamista kehittyneemmiksi lopputuotteiksi. Pilven yläraja voidaan laskea joko sen lämpötilan perusteella (ilma on keskimäärin sitä viileämpää mitä korkeammalla ilmakehässä ollaan) tai käyttäen mittausinstrumenttina satelliitti-lidaria. Lidar toimii tutkan tapaan lähettäen satelliitista pulssin kohti pilven ylärajaa. Pilven korkeus saadaan laskettua ajasta, joka pulssin palautumisessa kestää.

Tuulen suunta ja nopeus

Tuulen suuntaa ja nopeutta voidaan havainnoida joko pilvien tai meren aaltojen kautta. Pilvien korkeudella vallitseva tuulisuus saadaan selville niiden liikkeitä seuraamalla. Merenpinnan korkeudella vallitsevaa tuulta havainnoidaan tutkan tapaisilla skatterometreillä. Skatterometrit havainnoivat aaltojen suuntaa ja kokoa (pinnan rosoisuutta), joista saadaan edelleen johdettua tuulen suunta ja nopeus.

Kuvaan on merkitty pilvien liikkeistä lasketut tuulinuolet.

Lämpötilan ja kosteuden kolmiulotteinen jakauma

Säätä ennustettaessa on olennaista tietää mahdollisimman tarkkaan ennusteen aloitushetkellä vallitseva säätila, esimerkiksi lämpötilan ja kosteuden jakaumat. Satelliittiluotaimet havainnoivat lämpötilan ja kosteuden arvoja ilmakehässä eri korkeuksilla. Luotaimet mittaavat maanpinnasta ja ilmakehästä saapuvaa säteilyä usealla eri aallonpituudella. Lämpötilan tai kosteuden pystyjakauman laskeminen perustuu siihen, että eri aallonpituuksilla vastaanotettu säteily on peräisin eri korkeuksilta ilmakehästä.

Salamat

Salamoita havaitaan satelliitista käsin optisella salamapaikantimella. Salamat näkyvät avaruudesta päin pilvessä kirkkaina alueina.

Salamat näkyvät avaruudesta käsin kirkkaina kohtina pilvessä (Kuva: NASA).