FINNARP retkikunnat

Tutkimusdrone lentää tutkimusasema Aboan lähistöllä
Tutkimusdronen lennätystä Aboalla. Kuva: Pasi Ylirisku/ FINNARP

FINNARP 2023 Painovoimamittauksia Aboalla. Kahden satelliittitutkaheijastimen asennus Aboan läheisyyteen ja tutkimusaseman satelliittipaikannusvastaanottimen päivitys GNNS -asemaksi. Jääkuormamittauksia eteläafrikkalaisella SA Agulhas II -tutkimuslaivalla Weddellin merellä. Aerosolitutkimuksia Marambio-asemalla.

FINNARP 2022 Lumi- ja jääpeitetutkimuksia (LAS3R -projekti) Aboalla ja McMurdon salmella. Geologisia tutkimuksia muinaisen vulkaanisen jättipurkauksen tapahtumien selvittämiseksi Vestfjellan vuoristossa. Jääkuormamittauksia ja biologisia tutkimuksia eteläafrikkalaisella SA Agulhas II -tutkimuslaivalla Weddellin merellä. Aerosolitutkimuksia Marambio-asemalla.

FINNARP 2021 Aerosolihiukkasmittauksia (ACFA -projekti) Aboalla. Jääkuormamittauksia SA Agulhas II -tutkimuslaivalla Endurance22-tutkimusmatkalla Weddellin merellä. FINNARP 2019 Painovoima- ja seismisiä mittauksia jäätiköllä tutkimusasema Aboan läheisyydessä. Tutkimusaseman automaattisten mittalaitteiden huolto ja pitkäaikaisten mittausten ylläpito. Tutkimusaseman kiertojen (energiatuotanto, liikkuminen, ruoka- ja jätehuolto yms.) arviointi hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Kosmisen säteilyn mittaukset italialais-ranskalaisella Dome C -asemalla. Schirmacher Oasiksen järvien vesitaseen, jään ja lämpöososuhteiden mittaukset Venäjän tutkimusasemalla. FINNARP 2018 Meteorologiset tutkimukset (ASPIRE -hanke) tutkimusasema Aboalla ja noin 150 km säteellä tutkimusasemasta. Luotauspallojen lähetykset osana Year of Polar Prediction -hanketta. Automaattisten mittalaitteiden huolto ja pitkäaikaisten mittausten ylläpito. Valmistelevat työt aseman energiajärjestelmän uusimiseksi. Jääkuorman mittaukset Etelä-Afrikan S/A Agulhas tutkimusaluksella. Kosmisen säteilyn mittaukset italialais-ranskalaisella Dome C -asemalla ja aerosoli, UVB ja otsonimittaukset Argentiinan Marambio asemalla. FINNARP 2017 Polttoainetäydennys maakuljetuksena ja kahden uuden asuinmoduulin kuljetus Saksan Neumayer-asemalta Aboalle. Geologisia tutkimuksia Vestfjellan vuoristossa ja Schirmacher Oasis'in ylätasangolla. Sääasemien ja edellisillä kausilla asennettujen mittalaitteiden huolto sekä pitkäaikaisten mittausten ylläpito. Kosmisen säteilyn mittaukset italialais-ranskalaisella Dome C -asemalla ja aerosoli, UVB ja otsonimittaukset Argentiinan Marambio asemalla. Schirmacher Oasiksen järvien vesitaseen, jään ja lämpöososuhteiden mittaukset Venäjän tutkimusasemalla. FINNARP 2016 Painovoima- ja seismisiä mittauksia jäätiköllä tutkimusaseman läheisyydessä. Sääasemien huolto, lumen kertymän mittaus ja kauko-ohjattavien meteorologisten säähavaintopallojen lähetys. Mittava tutkimusaseman huolto ml. kaarihallin uudelleen kattaminen. Jääkuorman mittaukset Etelä-Afrikan S/A Agulhas tutkimusaluksella. Kosmisen säteilyn mittaukset italialais-ranskalaisella Dome C -asemalla ja aerosoli, UVB ja otsonimittaukset Argentiinan Marambio asemalla. FINNARP 2015 Sääasemien huolto, lumen kertymän mittaukset, biologisten näytteiden keräys, kauko-ohjattavien meteorologisten havaintopallojen lähetys. Kosmisen säteilyn mittaukset jatkuivat italialais-ranskalaisella Dome C -tutkimusasemalla ja aerosoli, UVB ja otsonimittaukset Argentiinan Marambio asemalla. FINNARP 2014 Jääjärvien fysiikka ja biologia, meteorologiset mittaukset ja aerosolihiukkastutkimukset. Seisminen mittauskampanja ja jätteenpolttolaitoksen käyttöönotto Aboalla. Jääpeitteen vaihtelu ja sen vaikutus laivojen jääkuormiin Etelä-Afrikan S/A Agulhas tutkimusaluksella. Painovoimamittaukset Norjan Troll- tutkimusasemalla. Kosmisen säteilyn mittausten käynnistäminen italialais-ranskalaisella Dome C -asemalla. Aerosoli, UVB ja otsonimittaukset Argentiinan Marambio tutkimusasemalla. FINNARP 2013 Energiajärjestelmän päivittäminen, uuden sääaseman ja jätteenpolttouunin asennus, ympäristön tilan seuranta ja näytteiden otot. Säähavaintopallojen lähetys. Jääpeitteen vaihtelu ja sen vaikutus laivojen jääkuormiin S/A Agulhas tutkimusaluksella. FINNARP 2012 Polttoainetäydennys laskuvarjopudotuksena. Suuri huoltotäydennys laivakuljetuksena. Jätekuljetusten järjestely. Seismometrin, GPS-aseman ja sääasemien huolto. FINNARP 2011 Geodeettisen laitoksen tutkimuksia painovoiman muutoksista ja maankuoren liikkeistä Kuningatar Maudin maalla. Automaattisten mittausasemien ja asemakaluston huolto. FINNARP 2010 Monimuotoisia mm. tuulioloihin, ilmakehän lämpötalouteeen, lumen ja ilman väliseen lämmönvaihtoon ja säteilyyn liittyviä meteorologisia tutkimuksia. Mannerjäätikön pintakerroksen ja supraglasiaalisten järvien tutkimusta. FINNARP 2009 Tutkimusaseman polttoainetäydennys laskuvarjopudotuksena. Tutkimuskohteita: Etelämantereen lumen ominaisuudet, ilman ja lumen välinen energianvaihto, aerosolihiukkasten synty ja kasvu, ilmakehän kemiallinen koostumus. FINNARP 2008 Huoltoretkikunta. Aboan uuden sähköntuottojärjestelmän asentaminen. FINNARP 2007 Retkikunnan jäsenet tutkivat mm. jurakautisia kallioalueita, ilmakehän pienhiukkasia ja Etelämantereen meteorologiaa. FINNARP 2006 Paleoklimatologinen tutkimus, ilmakehätutkimus, meteorologiset tutkimukset. Automaattisten geodeettisten mittalaitteiden huolto ja seismometrin asennus. FINNARP 2005 Huoltoretkikunta. Geodeettisia tutkimuksia. Automaattisen sääaseman huolto. FINNARP 2004 Geofysikaaliset ja ilmakehätutkimukset. Automaattisen sääaseman huolto. Kolmen uuden tuuligeneraattorin asentaminen. FINNARP 2003 Paleoklimatologinen, geofysikaalinen ja ilmakehätutkimus. Geodeettisia tutkimuksia; gps- ja painovoimamittauksia. Automaattisen sääaseman asentaminen. Tuuligeneraattoreiden asentaminen. FINNARP 2002 rakennusretkikunta Aboa-tutkimusaseman saneeraus ja laajennus. Geologisia tutkimuksia Vestfjellan ja Heimefrontfjellan vuoristoissa. Geodeettisia tutkimuksia ja GPS-aseman perustaminen. FINNARP 2001 huoltoretkikunta Aboan saneerauksen valmistelu. Geodeettisia tarkkuus gps-mittauksia. FINNARP 2000 Samat mittaukset ja tutkimukset kuten 1999/00 sekä painovoimamittaukset. FINNARP 1999 Paleoklimatologinen, geofysikaalinen ja ilmakehätutkimus sekä magmakehitys ja manttelilähteiden tutkimus Aboalta käsin. FINNARP 1997 Geofysikaalinen, fysikaalinen ja geologinen tutkimus Aboan ympäristössä. Kemiallinen, geologinen ja fysikaalinen merentutkimussekä merimetereologia eteläafrikkalaisella tutkimusalus S/A Agulhasilla. FINNARP 1995 Geologinen, fysikaalinen ja kemiallinen merentutkimus, sekä meren meteorologia Weddelin merellä R/V Arandalla. FINNARP 1993 Meribiologinen tutkimus Etelänmerellä. Geotieteellinen ja ilmatieteellinen tutkimus Aboalta käsin. FINNARP 1992 Antarktinen merentutkimus. Ilman ja veden vuorovaikutus Weddelin merellä. FINNARP 1991 Antarktinen merentutkimus. Ilman ja veden vuorovaikutus Weddelin merellä. Geotieteellinen ja fysikaalinen tutkimus Aboalta käsin. Otsonitutkimus Marambiolla. FINNARP 1989 Ilmatieteelllinen, geotieteellinen ja fysikaalinen tutkimus Aboalta käsin. Meribiologiset sekä meren kemialliset, geologiset, meteorologiset ja fysikaaliset tutkimukset R/V Arandalla. Lääketieteellinen ja logistinen tutkimus. FINNARP 1988 Meribiologinen tutkimus R/V Stena Arcticalla. Geologinen tutkimus Australialaisella Davisin tutkimusasemalla. Aboa-aseman rakentaminen. Suomen Ilmatieteen laitos aloitti Etelämantereen otsonitutkimuksen yhteistyössä Argentiinan meteorologisen laitoksen kanssa vuonna 1988 Etelämantereen niemimaalla Marambiossa.