Ilmastolliset vertailukaudet

Säähavaintojen ilmastolliset vertailuarvot ovat 30-vuotisjaksojen 1971–2000, 1981–2010 ja 1991-2020 keskiarvoja.

Maailman meteorologisen järjestön WMO:n ohjeistuksen mukaan ilmastotilastot tulee laskea 30 vuoden säätilastoista. Tämän ajanjakson katsotaan olevan riittävän pitkä luontaisen vaihtelun kuvaamiseen eikä yksittäisellä vuodella ole liian suurta painoarvoa. Toisaalta 30 vuoden aikana ilmasto ei vielä ehdi muuttua paljoa. Tilastot uusitaan 10 vuoden välein.

Uusin Suomessa käytössä oleva tilastollinen vertailukausi on 1991–2020. Ilmastomuutosskenaarioiden muutosennusteet voivat perustua myös muihin vertailukausiin.

Vertailukausille on laskettu keskiarvot ilmanpaineesta, ilman lämpötilasta, suhteellisesta kosteudesta, sademäärästä, lumensyvyydestä, tuulesta ja auringonpaisteesta sekä myös kokonaissäteilystä. Vertailukausien ilmastotilastot perustuvat laskentahetkellä käytössä olleisiin tarkistettuihin sääasemahavaintoihin. Havaintoasemaverkon muutokset vaikuttavat eri vertailukausilla käytettävissä olevien havaintoasemien määrään. Vertailukausia verrattaessa on huomattava, että muun muassa havaintoverkossa ja -tekniikassa tapahtuneiden muutosten sekä WMO:n vertailukauden laskentaohjeistuksen takia arvot eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Lisätietoja:

Raportteja - Repporter - Reports:2012:1 Pirinen, Pentti, Simola, Henriikka, Aalto, Juha, Kaukoranta, Juho-Pekka, Karlsson, Pirkko ja Ruuhela Reija, 2012.Tilastoja Suomen ilmastosta 1981–2010 - Climatological statistics of Finland 1981–2010ISSN 0782-6079

Ilmastotilastoja Suomesta - Climatic statistics of Finland:2002:1 Drebs, Achim, Nordlund, Anneli, Karlsson, Pirkko, Helminen, Jaakko ja Rissanen, Pauli, 2002.Tilastoja Suomen ilmastosta 1971–2000 - Climatological statistics of Finland 1971–2000ISSN 1458-4530