Varoitukset maa- ja merialueilla

Muita varoitustyyppisiä palveluja verkossa

Suomen ympäristökeskus SYKE

Meteoalarm

Traffic Management Finland

Vesi.fi

Ajankohtaista vesitilanteesta
Vesitilannekartta, joka sisältää tiedot mm.:

  • veden lämpötilasta ja korkeudesta
  • vesitilanteesta
  • pohjaveden korkeudesta
  • jäänpaksuudesta
  • tulvavaara-alueista

Ilmanlaatu

Turun yliopisto

Säteilyturvakeskus