Tietojärjestelmäseloste: Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelu

Julkisuuslain (621/1999) mukainen tietojärjestelmäseloste

Tietojärjestelmän nimi

Ilmatieteen laitoksen julkinen verkkopalvelu

Tietojärjestelmän vastuutaho

Ilmatieteen laitos / Viestintä Erik Palmenin aukio 1, PL 503, 00101 Helsinki Puh. 029 539 1000

Tietojärjestelmän omistajan toimiala ja toimintayksikkö

Tietojärjestelmän datan tuotanto

Ilmatieteen laitos / Palvelukehitys

Tekninen ylläpito

Ilmatieteen laitos / Palvelukehitys

Tietoaineistot

Ilmatieteen laitoksen meteorologien ja eri yksiköiden asiantuntijoiden tuottamat ajankohtaiset sää-, meri- ja ilmanlaatupalvelut, joissa lähtödatoina on käytetty maailmanlaajuisesta ja kotimaan havaintoverkostosta saatuja aineistoja.

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Ilmatieteen laitoksen julkinen verkkopalvelu sisältää sekä ajantasaista säätietoa että tietoa Ilmatieteen laitoksessa tehtävästä tutkimuksesta.

Tietolähteet

Ilmatieteen laitoksen hallinnoimat havainto-, tilasto- ja ennustemalliaineistot sekä tutkimusaineistot.

Tiedot ovat vuosilta tai alkaen vuodesta

Tietojen päivitystiheys

Havaintotietoja päivitetään 10 minuutin välein. Muita tietoja harvemmin.

Tietojen julkisuus / salassapidettävyys

Verkkopalvelun tiedot ovat julkisia. Säätietoja saa hyödyntää käyttöehtojen mukaisesti.

Julkiset tiedot tietoryhmittäin

Salassa pidettävät tiedot ja salassa pidon peruste

Ei salassa pidettäviä tietoja.

Tietojärjestelmän julkinen osoite

https://www.ilmatieteenlaitos.fi

27.4.2022