Kesän 2008 sää

Termisen kesän 2008 alku- ja loppupäivämäärät


Päivämäärien väliin jäävä aika on terminen kesä

Hellepäiviä oli niukasti kesällä 2008

Kesällä 2008 hellepäiviä oli varsin niukasti. Helteisimmälläkin paikkakunnalla, Turun Artukaisissa, helleraja ylitettiin koko kesän aikana vain kymmenen kertaa. Monilla paikkakunnilla hellerajaa ei ylitetty kertaakaan. 30 asteen rajaa ei ylitetty kesän 2008 aikana kertaakaan.

Kesän 2008 helteisimmät paikkakunnat

Kesän keskilämpötila ja sademäärä


Vasemmalla kesän 2008 keskilämpötila ja oikealla kesän 2008 sademäärä
Vasemmalla on kesän (kesä-elokuu) keskilämpötilan poikkeama keskiarvosta asteina kaudesta 1971-2000 ja oikealla kesän (kesä-elokuu) sademäärän osuus keskimääräisestä prosentteina kaudesta 1971-2000

Kesän lämpöoloista


Vuorokauden keskilämpötila on merkitty vihreällä. Vertailukauden 1971-2000 keskilämpötiloista lasketut tasoitetut arvot ovat 3 %, 50% ja 97 % esiintymistodennäköisyyden kohdalla. Keskellä oleva lila viiva kuvaa vuorokauden keskilämpötilan 50% -arvoa eli mediaania. Kun vuorokauden keskilämpötila (vihreä) alittaa 3% tai ylittää 97% todennäköisyysrajan, se tarkoittaa, että kyseisenä päivänä vastaavaa sattuu enintään 3 kertaa 100 vuodessa.