Ympäristönsuojelu Etelämantereella

Retkikuntalaiset ovat vaeltaneet Basen nunatakin päälle.
Retkikuntalaisia Basen nunatakin huipulla. Kuva: Pasi Ylirisku/ FINNARP

Etelämantereen ainutlaatuinen luonto on suojeltu kansainvälisillä sopimuksilla. Madridin ympäristönsuojelupöytäkirja vuodelta 1991 nimeää mantereen rauhalle ja tieteelle omistetuksi luonnonsuojelualueeksi. Kaikelta toiminnalta vaaditaan ympäristövaikutusarvio. FINNARP tekee ympäristövaikutusarvion jokaisesta tutkimushankkeesta ja koko retkikunnasta kuljetuksineen. Luvan myöntää Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kun kaikki vaaditut suojelunäkökohdat on huomioitu. Tutkimusasemien ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan jo suunnitteluvaiheessa. Kaikki jäte talousvettä lukuun ottamatta tuodaan pois Etelämantereelta. Kansainvälistä yhteistyötä on paljon. Eri maiden ympäristövastaavat kokoontuvat säännöllisesti ja antavat toimintaohjeita kansallisille tutkimusohjelmille ja –retkikunnille. Myös kansainvälinen yhteistyö on laajaa.